biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
OTKRIVENJE 1

Uvod

1 Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu dade Bog - da pokaže svojim služiteljima šta ima uskoro da se zbude, te pokaza i po svom anđelu posla svome služitelju Jovanu, 2 koji je posvedočio reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, sve što je video. 3 Blažen je ko čita i blaženi su koji slušaju reči proroštva i drže što je u njemu napisano, jer je vreme blizu.

Uvodno pismo

4 Jovan na sedam crkava u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jeste i koji beše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred njegovim prestolom, 5 i od Isusa Hrista, koji je verni svedok, prvenac od mrtvih i vladar nad zemaljskim carevima. Onome koji nas ljubi i koji nas svojom krvlju izbavi od naših grehova, 6 i učini nas carstvom, sveštenicima Bogu i Ocu svome, njemu slava i vlast u sve vekove, amin. 7 Evo, ide sa oblacima i gledaće ga svako oko i oni koji ga probodoše, i kukaće za njim sva plemena zemaljska. Da, amin.

8 Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji će doći, Svedržitelj. 9 Ja, Jovan, vaš brat i saučesnik u nevolji, i carstvu, i trpljenju u Isusu, obretoh se na ostrvu koje. se zove Patmos - zbog reči Božije i svedočanstva Isusova. 10 U dan Gospodnji zaneh se i čuh za sobom snažni glas kao zvuk trube, koji govoraše: 11 zapiši u knjigu što gledaš i pošalji na sedam crkava: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tiatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju.

12 I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I kad se obazreh, videh sedam zlatnih svećnjaka 13 i usred svećnjaka nekoga nalik na Sina čovečijeg, obučenog u dugu haljinu i opasanog zlatnim pojasom po prsima. 14 Njegova glava i njegove vlasi behu bele kao bela vuna, kao sneg, i oči njegove kao plamen vatreni, 15 i noge njegove kao u peći zažareni metal, i glas njegov kao huka mnogih voda. 16 U svojoj desnoj ruci imao je sedam zvezda, i iz njegovih usta izlažaše mač oštar s obe strane, i njegovo lice beše kao što sunce sija u svojoj sili.

17 I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav; i stavi svoju desnicu na me govoreći: ne boj se; ja sam Prvi i Poslednji 18 i Živi, i bejah mrtav, i vidi živ sam u sve vekove, i imam ključeve od smrti i od ada. 19 Napiši, dakle, što si video, i što jeste i što će biti posle toga. 20 Tajna sedam zvezda, koje si video na mojoj desnici, i sedam zlatnih svećnjaka: sedam zvezda su anđeli sedam crkava, i sedam svećnjaka su sedam crkava.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

   

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)