biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
1. JOVANOVA 3

Bog je otac, a mi smo sinovi Božiji

1 Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac - da se nazovemo deca Božija, i jesmo. Svet nas zato ne poznaje, što njega nije upoznao. 2 Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo - kad se on pokaže - biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. 3 I svako, ko ima ovu nadu u njega, sebe posvećuje - kao što je i on svet. 4 Svako, ko čini greh, čini bezakonje, i greh je bezakonje. 5 I znate da se on javio da ukloni grehe, a u njemu nema greha. 6 Svako, ko ostaje u njemu, ne greši; svako, ko greši, nije ga video niti poznao.

Hrišćanska pravednost i bratska ljubav

7 Dečice, niko da vas ne dovodi u zabludu. Ko tvori pravednost pravedan je - kao što je on pravedan. 8 Ko tvori greh od đavola je, jer đavo greši otpočetka. Zato se javio Sin Božiji - da razori dela đavolova. 9 Niko, ko je od Boga rođen, ne čini greha, jer njegovo seme ostaje u njemu; i ne može da greši, jer je od Boga rođen.

10 Po ovom se poznaju deca Božija i deca đavolja: svako, ko ne čini pravednost i ko ne voli svoga brata, nije od Boga. 11 Jer ovo je vest koju ste čuli otpočetka: da volimo jedan drugoga. 12 Ne kao što Kain beše od nečastivoga i ubi brata svoga. I zašto ga ubi? Zato što dela njegova behu zla, a dela njegovoga brata behu pravedna.

13 Ne čudite se, braćo, ako vas svet mrzi. 14 Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer volimo braću; ko ne voli ostaje u smrti. 15 Svako ko mrzi svoga brata čovekoubica je i znate da ni jedan čovekoubica nema u sebi trajnog večnog života.

16 Po tom smo poznali ljubav, što je on položio svoj život za nas; i mi smo dužni da položimo svoje živote za braću. 17 A koji ima svetska blaga i gleda svoga brata kako oskudeva, pa zatvori svoje srce prema njemu, kako može Božija ljubav da ostane u njemu? 18 Dečice, ne volimo rečju ili samo jezikom, nego delom i istinom. 19 Po tom ćemo poznati da smo od istine, pa ćemo umiriti svoja srca pred njim, 20 jer kad nas srce osuđuje, Bog je veći od našeg srca i zna sve. 21 Dragi moji, ako nas srce ne osuđuje, imamo pouzdanje pred Bogom, 22 i primamo od njega ako šta ištemo, jer držimo njegove zapovesti i činimo što je njemu ugodno.

23 A ovo je njegova zapovest: da verujemo u ime njegovoga Sina Isusa Hrista i da volimo jedan drugoga kao što nam je zapovedio. 24 I ko drži njegove zapovesti ostaje u njemu i on ostaje u njemu. I po tom poznajemo da je u nama: po Duhu koga nam je dao.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)