biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
JAKOVLJEVA 2

Upozorenje protiv predrasuda

1 Braćo moja, imajte veru u našeg slavnog Gospoda Isusa Hrista ne gledajući ko je ko. 2 Jer ako uđe u vašu skupštinu čovek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uđe i siromah u prljavoj haljini, 3 pa vi pogledate onoga što nosi sjajnu haljinu i rečete mu: ti sedi ovde lepo, a siromahu rečete: ti stani tamo ili sedi do mog podnožja, 4 niste li došli do dvoumljenja u sebi i tako postali sudije sa zlim mislima?

5 Čujte, draga moja braćo. Zar ne izabra Bog one koji su pred svetom siromašni da budu bogati u veri i naslednici carstva koje je obećao onima koji ga ljube? 6 A vi prezreste siromaha. Nisu li bogataši ti što vas tlače i vuku na sudove? 7 Ne hule li oni na lepo ime kojim ste nazvani? 8 Ako pak izvršavate carski zakon po Pismu: »ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe«, dobro činite. 9 A ako gledate ko je ko, činite greh i zakon vas izobličava kao prestupnike. 10 Jer ko sav zakon drži, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve. 11 Jer onaj koji je rekao: »Ne čini preljube«, rekao je i: »Ne ubij«. Ako ne činiš preljube, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. 12 Tako govorite i tako tvorite kao ljudi kojima će se zakonom slobode suditi. 13Jer sud nema milosti prema onom koji nije milost ukazivao; milost slavi pobedu nad sudom.

Vera i dela

14 Kakva je korist, braćo moja, ako ko govori da ima veru, a nema dela? Može li ga vera spasti? 15 Ako su brat ili sestra neodeveni i oskudevaju u svakodnevnoj hrani, 16 pa im neko od vas kaže: idite s mirom, utopljavajte se i nasitite se, a ne date mu što je telu potrebno, kakva korist? 17 Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva. 18 Ali neko će reći: ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. 19 Ti veruješ da ima samo jedan Bog? Dobro činiš; i demoni to veruju i drhte.

20 Hoćeš li pak da saznaš, prazni čoveče, da vera bez dela ništa ne vredi? 21 Naš otac Avraam nije li po delima opravdan, kada je prineo svoga sina Isaaka na žrtvenik? 22 Vidiš da je vera sarađivala sa njegovim delima, i vera je delima došla do svog ispunjenja. 23 I ispuni se Pismo koje govori: »Poverova Avraam Bogu i uračuna mu se u pravednost, i nazva se prijatelj Božiji«. 24 Vidite da se čovek opravdava delima, a ne samo verom. 25 Isto tako i Raava bludnica zar se ne opravda delima, kad primi vesnike i izvede ih drugim putem? 26 Kao što je, naime, telo bez duha mrtvo, tako je mrtva i vera bez dela.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)