biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
JEVREJIMA 12

Hristov primer
Božansko karanje

1 Zato, dakle, i mi kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliće, strpljivošću trčimo trku koja nam predstoji, 2 gledajući na Isusa, začetnika i usavršitelja vere, koji je umesto radosti - koja je bila pred njim - podneo krst prezrevši sramotu, i seo s desne strane Božijeg prestola. 3 Razmislite, naime, o njemu, koji je od grešnika podneo takvo protivljenje protiv sebe, da ne malakšete i ne klonu duše vaše.

4 Još se niste do krvi usprotivili boreći se protiv greha, 5 i zaboravili ste opomenu, koja vam kao sinovima govori: »Sine moj, ne preziri karanja Gospodnjeg, niti kloni kad te on kara; 6 jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima«. 7 Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne kara? 8 Ako ste pak bez karanja, u kom su svi dobili deo, onda ste kopilad a ne sinovi. 9 Dalje, karali su nas naši telesni očevi i mi smo zazirali od njih; nećemo li se mnogo radije potčiniti Ocu duhova i tako poživeti? 10 Jer oni nas karahu za malo dana kako im se svidelo, a on nas kara na korist - da dođemo do učešća u njegovoj svetosti. 11 Svako karanje, naime, u sadašnje vreme ne izgleda da je na radost nego na žalost, ali kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani. 12 Zato »ispravite klonule ruke i iznemogla kolena, 13 i poravnite staze nogama svojim«, da ono što je hromo ne iščaši nogu, nego da se radije izleči.

Traži se pouzdanje u Božiju blagodat i obećanje

14 Težite za mirom sa svima i za osvećenjem - bez čega niko neće videti Gospoda, 15 pazeći da ko ne ostane bez blagodati Božije, i »da ne uzraste kakav gorak koren i ne uznemiri vas«, i da se mnogi njime ne opogane, 16 da ne bude ko bludnik ili nesvet kao Isav, koji je za jedno jelo prodao svoje prvorodstvo. 17 Znate, naime, da je on kasnije, kada je želeo da nasledi blagoslov, bio odbijen, jer ne nađe mesta pokajanju, iako ga je sa suzama tražio.

18 Jer vi niste prišli gori koja se može opipati i koja je zažarena od vatre, ni tmini, ni pomrčini, ni oluji, 19 ni zvuku trube, ni glasu reči za koji su slušaoci molili da im se više ne govori. 20 Jer nisu mogli da podnesu zapovest: »Ako i zver dotakne goru, biće kamenjem ubijena«. 21 I prizor je bio tako strašan da Mojsije reče: »Uplašen sam i drhtim«. 22 Nego ste prišli Sionskoj gori i gradu Boga živoga, nebeskom Jerusalimu, hiljadama anđela, svečanom zboru 23 i crkvi prvenaca koji su popisani na nebesima, i Bogu - sudiji svih, i duhovima savršenih pravednika, 24 i posredniku novoga saveza, Isusu, i krvi kropljenja, koja govori bolje nego Aveljeva krv.

25 Gledajte da ne odbijete onoga koji govori. Jer ako ne utekoše oni što odbiše onoga koji je prorokovao na zemlji, još manje ćemo uteći mi kad se uklanjamo od onoga koji govori sa nebesa. 26 Njegov glas je tada potresao zemlju, a sada je obećao: »Još jednom potrešću ne samo zemlju nego i nebo«. 27 A »još jednom« ukazuje na promenu onoga što se kao stvoreno pomiče, da ostane ono što se ne pomiče. 28 Zato, primajući nepokolebljivo carstvo, budimo zahvalni i zahvalnošću služimo ugodno Bogu s poštovanjem i strahom. 29 Jer »Bog naš je oganj koji proždire«.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)