biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
1. SOLUNJANIMA 2

Apostolova propoved u Solunu

1 Jer sami znate, braćo, da naš pristup k vama nije bio naprazno, 2 nego smo se oslobodili u Bogu da vam kazujemo evanđelje Božije uz veliku borbu, iako smo pre toga u Filipima postradali i zlostavljani bili - kao što znate. 3 Jer naše bodrenje ne biva iz zablude, ni od nečistote, niti lukavstvom, 4 nego kako nas je Bog udostojio da nam poveri evanđelje - tako govorimo ne ugađajući ljudima, nego Bogu koji ispituje naša srca. 5 Jer niti smo ikad istupili laskavom rečju, kao što znate, niti prikrivenom lakomošću, Bog je svedok, 6 niti smo od ljudi tražili slave, ni od vas ni od drugih, 7 iako kao Hristovi apostoli možemo sa važnošću da istupamo. Naprotiv, među vama smo bili blagi kao kad majka neguje svoju decu. 8 Tako puni srdačne naklonosti prema vama bili smo voljni da vam dodelimo ne samo evanđelje Božije nego i svoje duše, jer ste nam postali dragi. 9 Sećate se, naime, braćo, našeg posla i truda: propovedasmo vam evanđelje Božije radeći noću i danju - da ne budemo na teret nikome od vas. 10 Vi ste svedoci i Bog - kako smo se sveto, pravedno i besprekorno ophodili prema vama koji verujete. 11 Kao što znate, mi smo svakog pojedinog od vas - kao otac svoju decu - 12 savetovali, i bodrili, i svedočili vam da živite dostojno pred Bogom koji vas poziva u svoje carstvo i slavu.

13 I zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka, što ste vi reč Božiju, koju ste čuli od nas, primili ne kao ljudsku reč, nego kao reč Božiju - kao što zaista i jeste, koja je delotvorna u vama koji verujete. 14 Jer vi ste se, braćo, ugledali na crkve Božije koje su u Hristu Isusu u Judeji, jer ste i vi isto prepatili od svojih saplemenika kao i oni od Judeja, 15 od onih koji su ubili Gospoda Isusa i proroke, koji i nas progoniše, koji Bogu ne ugađaju, koji se protive svima ljudima, 16 koji nas sprečavaju da govorimo mnogobošcima da se spasu, - da u svako vreme ispune svoje grehe. Ali najzad gnev Božiji stiže na njih.

Apostolova briga i radost
zbog ljubavi i čvrstine vernih

17 A mi, braćo, lišeni vas za kratko vreme, licem ali ne srcem, još više smo s velikom žudnjom nastojali da vidimo vaše lice. 18 Stoga smo hteli da vam dođemo, ja, Pavle, ne samo jedanput nego i dvaput, ali satana nas je sprečio. 19 Jer ko je naša nada, ili radost, ili venac slave, - ako ne vi, - pred Gospodom našim Isusom o njegovom dolasku? 20 Da, vi ste naša slava i naša radost.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)