biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
1. KORINĆANIMA 16

Saveti i pozdravi

1 A za skupljanje priloga za svete, kao što sam naredio galatijskim crkvama, tako postupite i vi. 2 Svaki prvi dan nedelje svako od vas neka stavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bude skupljanja tek kad ja dođem. 3 A kad dođem, koje vi nađete za vredne te ću poslati s pismima da odnesu dar vaše ljubavi u Jerusalim. 4 Ako pak bude vredno da i ja idem, poći će sa mnom.

5 A k vama ću doći kad prođem Makedoniju; jer putujem preko Makedonije. 6 A kod vas ću se možda zadržati, pa i prezimiti, da me vi otpratite kud god pođem. 7 Neću, naime, da vas sad vidim samo u prolazu; jer se nadam da ću neko vreme ostati kod vas, ako Gospod dopusti. 8 U Efesu pak ostaću do Pedesetnice; 9 jer mi se otvoriše velika i za rad povoljna vrata, a protivnika je mnogo. 10 Ako pak Timotej dođe, gledajte da bude kod vas bez straha; jer on radi delo Gospodnje kao i ja. 11 Niko, dakle, da ga ne prezre. Ispratite ga s mirom, da dođe k meni; jer ga očekujem s braćom. 12 A što se tiče brata Apolosa, mnogo sam ga molio da dođe k vama s braćom. i nikako nije hteo sad da dođe, ali će doći kad mu se ukaže zgodna prilika.

13 Bdijte, stojte čvrsto u veri, držite se muški, budite jaki. 14 Sve kod vas neka bude u ljubavi. 15 Molim vas još, braćo, da znate Stefanin dom, da je to ahajski prvenac i da su se oni stavili u službu svetima. 16 Budite i vi pokorni takvima i svakom saradniku i trudbeniku. 17 Radujem se Stefaninu i Fortunatovu i Ahaikovu dolasku, jer su oni nadoknadili vaše odsustvo. 18 Umirili su, naime, duh moj - i vaš. Priznajte, dakle, takove.

19 Pozdravljaju vas azijske crkve. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priska sa crkvom u svom domu. 20 Pozdravljaju vas sva braća. Pozdravite jedan drugoga svetim celivom.

21 Pozdrav je mojom, Pavlovom rukom. 22 Ako ko ne ljubi Gospoda, proklet bio. »Maran ata«. 23 Blagodat Gospoda Isusa neka je sa vama. 24 Moja ljubav je sa svima vama u Hristu Isusu.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)