biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
1. KORINĆANIMA 11

Žena treba da pokriva glavu

1 Ugledajte se na mene, kao što se i ja ugledam na Hrista. 2 Hvalim vas pak što me se sećate u svemu i što držite predanja onako kako sam vam predao. 3 Ali hoću da znate da je Hristos glava svakom čoveku, a čovek je glava ženi, a Bog je glava Hristu. 4 Svaki čovek, koji se moli Bogu ili prorokuje pokrivene glave, sramoti svoju glavu. 5 A svaka žena, koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti svoju glavu, jer je jedno isto sa ošišanom. 6 Ako se, naime, žena ne pokriva, neka se onda i šiša. No ako je ružno da se žena šiša i brije, neka se i pokriva. 7 Čovek pak ne treba da pokriva glave zato što je on slika i slava Božija; a žena je čovekova slava. 8 Jer nije čovek postao od žene, nego žena od čoveka. 9 I nije čovek stvoren radi žene, nego žena radi čoveka. 10 Zato žena treba da ima znak muževljeve vlasti na glavi - zbog anđela. 11 Ali u Gospodu niti je žena bez čoveka niti čovek bez žene. 12 Jer kao što je žena postala od čoveka, tako i čovek postaje posredstvom žene; a sve je od Boga. 13 Sami u sebi presudite: da li priliči ženi da se gologlava moli Bogu? 14 Zar vas i sama priroda ne uči da je za čoveka sramota ako ima dugu kosu, 15 ako pak žena ima dugu kosu, to joj je dika, jer joj je kosa dana umesto vela. 16 Ali ako ko misli da se proteruje, mi nemamo takvog običaja, a ni crkve Božije.

Večera Gospodnja

17 Nalažući vam ovo ne mogu da vas hvalim, jer se ne sastajete na bolje, nego na gore. 18 Jer, prvo, čujem da se na svom crkvenom skupu delite, i nešto od toga verujem. 19 I treba, najzad, da se delite - da se pokažu koji su pouzdani među vama. 20 Kada se, dakle, zajedno sastajete, ne jede se večera Gospodnja. 21 Jer svaki pri jelu prvo uzima svoju večeru, pa jedan gladuje, a drugi se opija. 22 Zar nemate kuće, da jedete i da pijete? ili prezirete Crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta da vam kažem? Da vas pohvalim? U ovom vas ne hvalim.

23 Ja sam, naime, primio od Gospoda što sam i vama predao, da je Gospod Isus, one noći kada je bio predan, uzeo hleb, 24 zahvalio Bogu, izlomio i rekao: ovo je moje telo za vas. Ovo činite meni za spomen. 25 Isto tako i čašu posle večere govoreći: ova čaša je novi savez mojom krvlju. Ovo činite, kad god iz nje pijete, meni za spomen. 26 Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete ovu čašu, obznanjujete smrt Gospodnju - dok ne dođe. 27 Stoga ko nedostojno jede hleb ili pije čašu Gospodnju, ogrešiće se o telo i krv Gospodnju. 28 Čovek neka ispituje samoga sebe, i tako neka jede od hleba i neka pije iz čaše; 29 jer ko jede i pije, a ne pravi razliku između tela Gospodnjeg i drugog jela, sebi na sud jede i pije. 30 Zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama, i dosta ih je umrlo. 31 Kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo; 32 a Gospod sudeći kara nas - da ne budemo osuđeni sa svetom. 33 Stoga, braćo moja, kada se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga. 34 Ako je ko gladan, neka jede kod kuće, da se ne sastajete na osudu. A ostalo ću urediti kada dođem.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)