biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
RIMLJANIMA 5

Mir s Bogom i nada na spasenje

1 Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, 2 čijim smo posredstvom - verom - došli do ove blagodati u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom na slavu Božiju. 3 I ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja gradi strpljivost, 4 strpljivost pak prekaljenost, a prekaljenost nadu; 5 i, nada ne sramoti, jer se Božija ljubav već izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat. 6 Jer je Hristos, dok smo mi još bili slabi, u određeno vreme umro za bezbožnike. 7 Jedva će ko umreti za pravednika; za dobroga možda bi se ko i usudio da umre. 8 Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici. 9 Stoga ćemo mnogo pre mi, opravdani sada njegovom krvlju, njegovim posredstvom biti spaseni od gneva. 10 Ako smo, dakle, mi - kao njegovi neprijatelji - izmireni s Bogom smrću njegovoga Sina, onda ćemo još pre biti spaseni njegovim životom, pošto smo izmireni. 11 I ne samo to, nego se i hvalimo Bogom kroz Gospoda svoga Isusa Hrista, čijim smo posredstvom sada primili pomirenje.

Uklanjanje praroditeljskog greha

12 Stoga, kao što je posredstvom jednoga čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili. 13 Greha je, naime, bilo na svetu i pre no što je dat zakon, ali se greh ne uračunava kad nema zakona. 14 Smrt je ipak carovala od Adama do Mojsija i nad onima koji nisu zgrešili sličnim prestupom kao Adam, koji je slika budućeg Adama. 15 Ali blagodat nije kao prestup. Jer ako su prestupom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilnije izlila na mnoge blagodat Božija i dar u blagodati jednoga čoveka, Isusa Hrista. 16 I blagodatni dar ne biva kao što se dogodilo kad je jedan zgrešio. Sud je, naime, potekao od jednoga i tako je doveo do osude, a blagodatni dar je izazvan mnogim prestupima, te dovodi do opravdanja. 17 Jer, ako se posredstvom jednoga smrt zacarila - usled prestupa jednoga, mnogo će pre oni, koji primaju izobilje blagodati i dara pravednosti, carovati u životu posredstvom jednoga, Isusa Hrista.

18 Stoga, dakle, kao što je za jedan prestup došla osuda na sve ljude, tako je i jednim pravednim delom došlo na sve ljude opravdanje koje život donosi. 19 Jer kao što su neposlušnošću jednoga čoveka mnogi postali grešni, tako će i poslušnošću jednoga mnogi postati pravedni. 20 Zakon je uz to ušao da prestup bude još veći; gde se pak greh umnoži, onde se blagodat preobilno izli, 21 da bi, kao što se greh zacario u smrti, tako i blagodat carovala pravednošću za večni život - posredstvom Isusa Hrista, Gospoda našega.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)