biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
DELA APOSTOLA 8

Savle goni Crkvu

1 A Savle je odobravao njegovo ubijstvo. Onoga dana nasta i veliko gonjenje Crkve u Jerusalimu; sem apostola svi su bili rasejani po krajevima Judeje i Samarije. 2 A pobožni ljudi sahraniše Stefana i učiniše veliki plač nad njim. 3 Savle je pak pustošio Crkvu, ulazeći u kuće odvlačio je ljude i žene i predavao ih u tamnicu.

Obraćanje Samarjana

4 Rasejani međutim prolažahu svuda i propovedahu reč Božiju. 5 Tako Filip dođe u glavni grad Samarije i propovedaše im Hrista. 6 I narod je jednodušno pazio na Filipove reči slušajući i gledajući čudne znake koje je on činio. 7 Jer iz mnogih, koji su imali nečiste duhove, ovi izlažahu s velikom vikom; čak mnogi uzeti i hromi behu izlečeni. 8 I nasta velika radost u onom gradu.

9 U tom gradu se od ranije nalazio jedan čovek po imenu Simon, koji je vračao i dovodio u čudo samarjanski narod govoreći za sebe da je on nešto veliko. 10 Ovoga slušahu svi, od malog do velikog, govoreći: ovaj čovek je sila Božija, za koju se kaže da je velika. 11 A slušali su ga zato što ih je duže vremena zadivljavao vračanjem. 12 Kada pak poverovaše Filipu, koji je propovedao evanđelje o carstvu Božijem i o imenu Isusa Hrista, krštavahu se ljudi i žene. 13 Čak i sam Simon poverova i bi kršten, pa osta uz Filipa; gledajući čudne znake i velika čuda koja su se događala - beše van sebe.

14 Apostoli koji su bili u Jerusalimu, čuvši da je Samarija primila reč Božiju, poslaše im Petra i Jovana, 15 koji siđoše i pomoliše se Bogu za njih - da prime Duha Svetoga; 16 još, naime, ni na jednog od njih ne beše sišao, nego su bili samo kršteni u ime Gospoda Isusa. 17 Tada staviše ruke na njih, te primahu Duha Svetoga. 18 Kada pak Simon vide da se polaganjem apostolskih ruku dodeljuje Duh, donese im novaca 19 govoreći: dajte i meni tu vlast, da primi Duha Svetoga svako na koga položim ruke. 20 Na to mu Petar reče: tvoj novac neka ide s tobom zajedno u propast, zato što si smislio da novcem stekneš dar Božiji. 21 Nema za tebe dela i udela u ovoj stvari, jer tvoje srce nije pravo pred Bogom. 22 Obrati se dakle od ove svoje zloće i pomoli se Gospodu, ne bi li ti bila oproštena pomisao tvoga srca; 23 vidim da si u gorkom otrovu i u okovima nepravde. 24 Simon pak u odgovoru reče: pomolite se vi Gospodu za mene, da ne naiđe na mene ništa od onoga što ste rekli. 25 Oni pak, pošto su posvedočili i kazali reč Gospodnju, vratiše se u Jerusalim propovedajući evanđelje mnogim samarjanskim selima.

Krštenje Etiopljanina

26 Anđeo Gospodnji reče Filipu: ustani i idi prema jugu na put koji se spušta od Jerusalima u Gazu; taj put je pust. 27 Tako usta i ode. I gle, jedan Etiopljanin, uškopljenik, vlastelin Kandake, etiopske kraljice koji je bio nad svom njenom riznicom, a u Jerusalim je došao da se pomoli Bogu, 28 vraćao se kući sedeći na svojim kolima i čitajući proroka Isaiju. 29 Uto Duh reče Filipu: priđi i drži se ovih kola. 30 Tada Filip pritrča i ču kako on čita proroka Isaiju, te reče: da li i razumeš to što čitaš? 31 On pak reče: a kako bih mogao da razumem, ako me ko ne uputi? I pozva Filipa da se popne i sedne s njim. 32 A mesto iz Pisma, koje je čitao, beše ovo: »Odvedoše ga kao ovcu na klanje, i kao što je jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara svojih usta. 33 U njegovom poniženju ukide se njegov sud. Ko će izbrojati njegov naraštaj? Jer se uzima sa zemlje njegov život«. 34 Tada uškopljenik u odgovoru reče Filipu: molim te, o kom go govori prorok? O samom sebi ili o nekom drugom? 35 Na to Filip otvori svoja usta i počevši od ovoga mesta Pisma propovedi mu evanđelje o Isusu. 36 A kad su putujući došli do neke vode, uškopljenik reče: evo vode, šta mi smeta da se krstim? [37 Filip pak reče: ako veruješ od sveg srca: može. On odgovori i reče: verujem da je Isus Hristos Sin Božiji.] 38 I zapovedi da stanu kola, te obojica siđoše u vodu, Filip i uškopljenik, i krsti ga. 39 A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji uze Filipa i uškopljenik ga više ne vide. Putovao je dalje svojim putem radujući se. 40 A Filip se nađe u Azotu, a zatim prolazeći propovedaše evanđelje svim gradovima, dok ne dođe u Kesariju.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)