biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MARKU 13

Proroštvo o razorenju hrama
(Mt. 24, 1-28; Lk. 21, 5-24)

1 I kada je izlazio iz hrama, reče mu jedan od njegovih učenika: učitelju, vidi, kakvo kamenje i kakve građevine. 2 A Isus mu reče: vidiš li ove velike građevine? Neće se ostaviti ni kamen na kamenu, koji neće biti srušen. 3 I kada je sedeo na Maslinskoj gori prema hramu, pitahu ga nasamo Petar i Jakov, Jovan i Andreja: 4 kaži nam kada će to biti, i kakav je znak kada će se sve to svršiti?

5 A Isus poče da im govori: pazite da vas ko ne zavede. 6 Mnogi će doći u moje ime govoreći da sam ja, te će zavesti mnoge. 7 A kad čujete za ratove i glasove o ratovima, ne plašite se. Jer to mora da bude, ali još nije kraj; 8 jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Biće zemljotresa po raznim mestima, biće gladi; to je početak nevolja.

9 Ali vi se čuvajte; predavaće vas sudovima, pa će vas tući u sinagogama i izvodiće vas pred namesnike i careve mene radi, za svedočanstvo njima. 10 Treba najpre da se propoveda evanđelje svima narodima. 11 A kad vas vode i predaju, nemojte unapred brinuti šta ćete govoriti, nego što vam se da u onaj čas to govorite; jer nećete vi govoriti nego Duh Sveti. 12 I predaće brat brata na smrt i otac dete, ustaće deca na roditelje i ubijaće ih. 13 I svi će vas mrzeti zbog moga imena; a ko istraje do kraja, taj će biti spasen. 14 A kad vidite da gnusoba pustoši stoji gde ne treba, koji čita neka razume, tada koji su u Judeji neka beže u brda, 15 ko je na krovu neka ne silazi niti ulazi da uzme što iz svoje kuće, 16 i ko je u polju neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. 17 Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. 18 Molite se da to ne bude zimi; 19 jer će ti dani biti nevolja kakve nije bilo od početka stvorenja, koje Bog stvori, dosada, i neće biti. 20 I da Gospod ne skrati dane, ne bi se spasao ni jedan čovek; ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane. 21 I ako vam tada ko kaže: evo, ovde je Hristos, eno onde, ne verujte; 22 jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti znake i čuda, da bi zaveli izabrane - ako je moguće. 23 Ali vi pazite; eto, sve sam vam unapred kazao.

Dolazak Sina čovečijeg. Neznani dan i čas
(Mt. 24, 29-51; Lk. 21, 25-36)

24 Ali u one dane - posle te nevolje - sunce će pomračiti, mesec neće davati svoje svetlosti, 25 zvezde će padati sa neba, sile nebeske će se pokolebati, 26 i tada će videti Sina čovečijeg kako ide na oblacima s velikom silom i slavom. 27 I tada će poslati anđele i skupiti svoje izabrane od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba. 28 A od smokve naučite priču: kada već njena grana omekša i prolista, znate da je leto blizu. 29 Tako i vi, kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je blizu - pred vratima. 30 Zaista, kažem vam da ovaj naraštaj neće proći, dok se sve ovo ne zbude. 31 Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. 32 A o onom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.

33 Pazite, bdite; jer ne znate kad je vreme, 34 - kao kad čovek polazeći na put ostavi svoju kuću i ovlasti svoje sluge, svakome odredi njegov posao, a vrataru naredi da bdi. 35 Bdite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar kuće, da li uveče, ili u ponoć, ili kad petlovi pevaju, ili ujutro; 36 da vas, kad iznenada dođe, ne nađe gde Spavate. 37 A što vama govorim, svima govorim, bdite.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)