biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MATEJU 23

Upozorenja književnicima i farisejima
(Mk. 12, 38-40; Lk. 11, 39-52; 20, 45-47)

1 Tada Isus reče narodu i svojim učenicima govoreći: 2 Na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji. 3 Sve dakle što vam kažu činite i držite, ali po delima njihovim ne činite; jer govore, a ne čine. 4 Nego vezuju teška i nesnošljiva bremena i meću na ljudska pleća, a sami svojim prstom neće da ih pomaknu. 5 A sva svoja dela čine da ih ljudi vide: jer šire svoje molitvene zapise i prave velike rese na haljinama, 6 vole pročelje na gozbama i prva mesta u sinagogama, 7 pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu »ravi«. 8 Vi se ne zovite »ravi«, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća. 9 I nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem; jer je jedan Otac vaš nebeski. 10 Niti se nazivajte nastavnici, jer je jedan nastavnik vaš, Hristos. 11 A najveći među vama neka vam bude sluga. 12 Ko uzdiže samoga sebe - biće ponižen, a ko unizi samoga sebe - biće uzdignut.

13 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima; jer vi ne ulazite, niti puštate unutra one koji hoće da uđu.

[14 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što jedete udovičke kuće i tobože se molite dugo. Zato ćete strože biti osuđeni.]

15 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prehodite more i kopno da stvorite jednog proselita, i kad postane, činite ga sinom paklenim, dvaput gorim od sebe.

16 Teško vama, slepe vođe, koji govorite: ako se ko zakune hramom, nije ništa; ako se pak zakune hramovnim zlatom, obavezan je. 17 Budale i slepci, šta je veće, zlato ili hram koji je osvetio zlato? 18 I: ako se ko zakune žrtvenikom, nije ništa; a ako se zakune darom koji je na njemu, obavezan je. 19 Slepci, šta je veće, dar ili žrtvenik koji osvećuje dar? 20 Ko se dakle zakleo žrtvenikom, kune se njime i svim što je na njemu. 21 I ko se zakleo hramom, kune se njime i onim koji prebiva u njemu; 22 i koji se zakleo nebom, kune se prestolom Božijim i onim koji sedi na njemu.

23 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od nane, kopra i kima, a ostaviste što je pretežnije u zakonu, pravdu, milosrđe i veru; ovo je trebalo činiti, a ono ne ostavljati. 24 Slepe vođe, koji oceđujete komarca, a kamilu gutate.

25 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što čistite spolja čašu i zdelu, a iznutra su pune grabeža i neumerenosti. 26 Fariseju slepi, očisti prvo što je u čaši, da bude i njena spoljašnost čista.

27 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji spolja izgledaju lepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. 28 Tako se i vi spolja pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerstva i bezakonja.

29 Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što gradite grobove proroka i ukrašavate spomenike pravednika, 30 i govorite: da smo živeli u vreme svojih otaca, ne bismo bili njihovi saučesnici u krvi proroka. 31 Tako svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. 32 I vi ispunite meru svojih otaca. 33 Zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude paklene? 34 Zato, evo vam šaljem proroke, i mudre i književnike. Od njih ćete jedne ubiti i raspeti, a druge šibati u vašim sinagogama i goniti od grada do grada, 35 da dođe na vas sva pravedna krv, prolivena na zemlji, od krvi Avelja pravednoga do krvi Zaharije sina Varahijina, koga ubiste između hrama i žrtvenika. 36 Zaista vam kažem, sve će to doći na ovaj naraštaj.

37 Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k tebi, koliko puta htedoh da skupim tvoju decu, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, i ne htedoste. 38 Eto, ostavlja vam se dom vaš pust. 39 Nego vam kažem, od sada me nećete videti dok ne rečete: neka je blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)