biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Pokaza mi rijeku vode života, bistru kao kristal, koja je izlazila od prijestolja Božjega Janjetova.

2 Nasred ulice njegove i s obje strane rijeke drvo života, koje rada dvanaest plodova, dajući svakoga mjeseca svoj plod; i lišće od drveta lijek je narodima,

3 I više neće biti nikakva prokletstva. I prijestolje Božje i Janjetovo bit će u njemu, i sluge njegove klanjat će mu se.

4 I gledat će lice njegovo, i ime njegovo bit će na čelima njihovim.

5 I noći više neće biti, i neće trebati svijetla od svjetiljke, ni od svijetla sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i kraljevat će u vijeke vjekova.

6 I reče mi: "Ove su riječi vjerne i istinite. Gospod Bog proročkih duhova poslao je anđela svojega, da pokaje slugama svojim, što treba brzo da bude.

7 I evo, dolazim brzo. Blagoslovljen je onaj, koji drži riječi proročanstva ove knjige!"

8 I ja, Ivan, čuo sam i vidio ovo. I kad sam bio čuo i vidio, padoh pred noge anđelu, koji mi ovo pokaza, da mu se poklonim;

9 I reče mi: "Nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i brada tvoja proroci i oni, koji drži riječi knjige ove. Bogu se klanjaj!"

10 I reče mi: "Ne zapečati riječi proročanstva knjige ove, jer je vrijeme blizu.

11 Tko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i tko je nečist, neka se još kalja; i tko je pravedan, neka još čini pravdu; i tko je svet, neka se još posvećuje!

12 Evo, dolazim brzo, i plaća moja s menom, da dadnem svakome po djelima njegovim.

13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.

14 Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta, da imadnu pravo na drvo života, i da uđu na vrata u grad!

15 Vani su psi, i vračari i bludnici, i ubojice i idolopoklonici, i svaki, koji ljubi i čini laž.

16 Ja, Isus, poslah anđela svojega, da vam ovo posvjedoči u crkvama, Ja sam korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica."

17 I Duh i zaručnica govore: "Dođi!" I tko čuje, neka govori: "Dođi!" A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života zabadava!"

18 Svjedočim svakome, koji čuje riječi proročanstva knjige ove: Ako tko što dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj.

19 I ako tko oduzme od riječi knjige proročanstva ovoga, Bog će oduzeti njegov dio od drveta života i od grada svetoga, o kojima je pisano u knjizi ovoj.

20 Govori onaj, koji svjedoči ovo: "Da, Ja dolazim brzo." Amen. Dođi, Gospodine Isuse!

21 Milost Gospodina Isusa Krista sa svima svetima! Amen.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

 

Prethodna knjiga

   

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)