biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj za navješćivanje života u Kristu Isusu,

2 Timoteju, ljubljenome sinu: Milost, milosrđe, mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.

3 Zahvaljujem Bogu, kojemu služim od praotaca čistom savjesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim noć i dan,

4 Želeći da te vidim, spominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim,

5 Sjećajući se one vjere, koja je u tebi nelicemjerna, koja se nastani najprije u baki tvojoj Loidi i u majki tvojoj Euniki, a uvjeren sam, da je i u tebi.

6 Zato opominjem te, da opet raspiriš milost Božju, koja je u tebi polaganjem ruku mojih.

7 Jer nam Bog ne dade duha bojažljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti.

8 Ne stidi se dakle svjedočanstva Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova, nego podnosi s menom za evanđelje po sili Boga,

9 Koji nas je spasio i pozvao zvanjem svetim, ne po djelima našim, nego po svojoj odluci i milosti, koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena.

10 A sad se je objavila pojavom Spasitelja našega Isusa Krista, koji uništi smrt, a obasja život i neraspadljivost evanđeljem;

11 Za koje sam ja postavljen kao propovjednik i apostol i učitelj neznabožaca.

12 Zato i ovo trpim, ali se ne stidim, jer znam, kojemu sam vjerovao, i uvjeren sam, da je on moguć sačuvati poklad moj za dan onaj.

13 Izgled zdravih riječi, što si ih čuo od mene, drži u vjeri i ljubavi, koja je u Kristu Isusu!

14 Lijepi poklad čuvaj Duhom Svetim, koji stanuje u nama!

15 Znaš ovo, da se odvratiše od mene svi, koji su u Aziji među kojima i Figel i Hermogen

16 A Gospodin neka dadne milost kući Oneziforovoj, jer me je često utješio, i okova se mojih nije stidio;

17 Nego došavši u Rim potražio me je brižno, i našao.

18 Neka njemu dadne Gospodin, da nađe milosrđe u Gospodina u dan onaj! I u Efezu koliko mi posluži, ti znaš najbolje.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)