biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Uostalom, braćo, molite se za nas, da riječ Gospodnja trči i da se slavi kao i u vas;

2 I da se izbavimo od dosadnih i zlih ljudi; jer vjera nije stvar svakoga

3 A Gospodin je vjeran, on će vas utvrditi i sačuvati oda zla.

4 A uzdamo se u Gospodinu za vas, da ono, što vam zapovijedamo, i činite, i činit ćete.

5 A Gospodin neka upravi srca vaša na ljubav Božju i na strpljivost Kristovu!

6 A zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina našega Isusa Krista, da se odvojite od svakoga brata, koji živi neuredno, a ne po predaji, koju primiše od nas.

7 Jer sami znate, kako treba da se ugledate na nas, jer nijesmo živjeli neuredno među vama.

8 Niti smo zabadava kruh jeli u koga, nego smo radili u trudu i muci noć i dan, da ne budemo na teret nikome od vas.

9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za uzor, da nas nasljedujete.

10 Jer kad smo bili u vas, ovo smo vam zapovijedali, da, ako tko neće da radi, neka i ne jede!

11 Jer čujemo, da neki neuredno žive među vama, ništa ne rade, nego se bave ništavim stvarima.

12 Takvima zapovijedamo i opominjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, da mirno radeći svoj kruh jedu.

13 A vi, braćo, ne umarajte se dobro čineći!

14 A ako tko ne posluša riječi naše u ovoj poslanici, toga zabilježite i ne drugujte s njim, da se posrami!

15 Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata!

16 A sam Gospodin mira neka vam dadne mir svagda na svakom mjestu! Gospodin sa svima vama!

17 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, što je znak u svakoj poslanici. Ovako pišem.

18 Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama! Amen.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)