biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A za skupljanje svetima, kao što sam uredio za crkve galacijske, tako i vi činite!

2 Svaki prvi dan sedmice neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja, koliko može, da ne bivaju skupljanja tada, kad dođem.

3 . A kad dođem, koje nađete za sposobne, one ću s poslanicima poslati, da odnesu vaš dar u Jerusalem.

4 A ako bude vrijedno, da i ja idem, poći će s menom.

5 A k vama ću doći, kad prođem u Makedoniju, jer ću proći kroz Makedoniju.

6 A u vas može biti da ću se zadržati, ili i zimovati, da me vi otpratite, kamogod pođem.

7 Neću naime, da vas sad u prolaženju vidim, jer se nadam neko vrijeme ostati kod vas, ako Gospodin dopusti.

8 A u Efezu ću ostali do Pedesetnice;

9 Jer mi se otvoriše velika i širom otvorena vrata, i protivnika ima mnogo.

10 A ako dođe Timotej, gledajte, da bude kod vas bez straha, jer on radi djelo Gospodnje, kao i ja.

11 Da ga nitko dakle ne prezre, nego ga ispratite s mirom, da dođe k meni, jer ga čekam s braćom.

12 A za brata Apola javljam vam: Mnogo sam ga molio, da dođe k vama s braćom. I nikako mu nije bila volja, da sad dođe; ali će doći, kad imadne kad.

13 Bdijte, stojte u vjeri, držite se muževno, budite jaki!

14 Sve neka vam bude u ljubavi!

15 A opominjem vas, braćo, znate kuću Stefaninu, da je prvi plod Ahaje, i da se staviše na službu svetima,

16 Da se i vi pokoravate takvima i svakome, koji surađuje i trudi se.

17 A radujem se dolasku Stefaninu i Fortunatovu i Ahajikovu, jer mi oni naknadiše, što sam bio bez vas;

18 Oni okrijepiše duh moj i vaš. Cijenite dakle takve!

19 Pozdravljaju vas crkve u Aziji, pozdravljaju vas u Gospodinu mnogo Akvila i Priska sa svojom domaćom crkvom kod kojih sam i gost.

20 Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim!

21 Ovdje je moj pozdrav vlastitom rukom: Pavao.

22 Ako tko ne ljubi Gospodina našega Isusa Krista, neka bude proklet! Maranatha!

23 Milost Gospodina Isusa Krista neka je s vama!

24 Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu! Amen.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)