biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A za duhovne darove neću, braćo, da vi ne znate.

2 Znate, kad ste bili, neznabošci, dadoste se slijepo voditi k nijemim idolima.

3 Zato vam dajem na znanje, da nitko, koji govori u Duhu Božjem, ne kaže: "Proklet Isus"; i nitko ne može reći: "Gospodin Isus", osim u Duhu Svetom.

4 Milosni su darovi različni, ali je isti Duh.

5 I različne su službe, ali je isti Gospodin.

6 I različna su djelovanja, ali je isti Bog, koji djeluje sve u svima.

7 A svakomu se daje objava Duha na korist.

8 Jer jednomu se daje po Duhu riječ mudrosti, drugomu riječ znanja po istom Duhu;

9 Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu;

10 Drugomu, da čini čudesa, drugomu proročanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu različni jezici, drugomu, da tumače jezike,

11 A ovo sve čini jedan i isti Duh, koji razdjeljuje svakome, kako hoće.

12 Jer kao što je tijelo jedno i udove ima mnoge, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist.

13 Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi ili neznabošci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo.

14 Jer i tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

15 Ako reče noga: Jer nijesam ruka, nijesam od tijela, zar zato nije od tijela?

16 I ako reče uho: "Jer nijesam oko, nijesam od tijela", zar zato nije od tijela:

17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje hi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?

18 Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.

19 A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo.

20 A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.

21 A oko ne može reći ruci: "Ne trebam te"; ili opet glava nogama: "Ne trebate mi".

22 Nego, mnogo su više potrebni udovi tijela, koji izgledaju slabiji.

23 I s većim poštovanjem pazimo na one udove tijela, koje smatramo kao manje ugledne. I nepristojne svoje udove pokrivamo s većom pristojnošću.

24 A pristojni udovi naši ne trebaju ništa. Ali Bog složi tijelo i slabijemu udu više dade časti,

25 Da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga.

26 I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi; ili ako se slavi jedan ud, s njim se raduju svi udovi.

27 A vi ste tijelo Kristovo, i pojedini udovi.

28 I jedne postavi Bog u crkvi, prvo kao apostole, drugo kao proroke, treće kao učitelje, onda sile čudesne, zatim darove liječenja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.

29 Zar su svi apostoli? Zar su svi proroci! Zar su svi učitelji? Zar su svi čudotvorci?

30 Zar svi imaju darove liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?

31 A trsite se za najveće darove! I pokazat ću vam još izvrsniji put.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)