biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ugledajte se na mene, kao i ja na Krista!

2 A hvalim vas, braćo, što se u svemu mene spominjete i držite propise, kao što vam predadoh.

3 Ali hoću, da vi znate, da je svakome mužu glava Krist, a muž je glava ženi, a Bog je glava Kristu.

4 Svaki muž, koji se moli ili prorokuje s pokrivenom glavom, sramoti glavu svoju.

5 A svaka žena, koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju, jer je svejedno, kao da je ošišana.

6 Jer ako se ne pokriva žena, neka se šiša: ako li je ružno ženi šišati se ili glavu brijati, neka se pokriva!

7 Ali muž ne treba pokrivati glave, jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževlja.

8 Jer nije muž od žene, nego žena od muža.

9 Jer muž nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muža.

10 Zato žena treba da ima znak vlasti na glavi zbog anđela.

11 Ipak niti je žena bez muža, niti muž bez žene u Gospodinu.

12 Jer kako je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga.

13 Sami među sobom sudite: je li lijepo, da se žena gologlava moli Bogu?

14 Ne uči li vas i sama priroda, da je mužu sramota, ako nosi dugu kosu?

15 A ženi je ures, ako nosi dugu kosu, jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.

16 Ako li tko misli, da se može prepirati, neka zna, mi takva običaja nemamo, niti crkve Božje.

17 A kad ovo određujem, ne hvalim, što se ne sastajete na bolje, nego na gore.

18 Prvo naime, kad se sastajete na sastanak, čujem, da imaju razdori među vama; i nešto vjerujem od toga.

19 Jer treba da budu i krive nauke, da se pokažu, koji su prokušani među vama.

20 Kad se dakle sastajete zajedno, da se ne jede večera Gospodnja.

21 Jer svaki svoju večeru uzme najprije da jede; i jedan gladuje, a drugi se opija.

22 Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju, i sramotite one, koji nemaju. Što ću vam reći? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.

23 Jer ja primih od Gospodina, što vam i predadoh, da Gospodin Isus onu noć, u koju je bio izdan, uze kruh,

24 I zahvalivši prelomi i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje koje se predaje za vas; ovo činite na moju uspomenu!"

25 Tako i čašu po večeri, govoreći: "Ovo je čaša Novoga Zavjeta u mojoj krvi; ovo činite, kadgod pijete, na moju uspomenu!"

26 Jer kadgod jedete kruh ovaj i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete, dok ne dođe.

27 Tko dakle nedostojno jede kruh ovaj ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj.

28 Zato neka čovjek ispituje sam sebe, i onda od kruha neka jede i od čaše neka pije!

29 Jer tko jede i pije nedostojno, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.

30 Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i preminuše mnogi.

31 Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.

32 Ali kad nas sudi Gospodin, kazni nas, da se ne osudimo sa svijetom.

33 Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, pričekajte jedan drugoga!

34 Ako li je tko gladan, neka jede kod kuće, da se na sud ne sastajete. A ostalo ću urediti, kad dođem.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)