biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Neću vam naime zatajiti, braćo, da su oci naši svi bili pod oblakom, i svi su kroz more prošli;

2 I svi su se u Mojsija krstili u oblaku i u moru;

3 I svi su isto duhovno jelo i jeli,

4 I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist.

5 Ali većina od njih nije bila po volji Bogu, jer su bili pobijeni u pustinji,

6 A ovo se je zbilo nama za primjer, da mi ne žudimo zla, kao što su oni žudjeli.

7 Niti budite idolopoklonici, kao neki od njih, kao što je pisano: "Sjede narod da jede i pije, i ustadoše da igraju."

8 Niti da griješimo bludno, kao što su neki od njih griješili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuće.

9 Niti da kušamo Gospodina, kao što su neki od njih kušali, i od zmija su poizginuli.

10 Niti da mrmljate, kao što su neki od njih mrmljali, i izginuli su od anđela pogubitelja.

11 A ovo se sve u slici događalo njima, a napisano je za opomenu nama, koji živimo u posljednja vremena.

12 Tko dakle misli, da stoji, neka gleda, da ne padne!

13 Kušanje nije došlo na vas osim čovječjega. Ali je vjeran Bog, koji vas neće pustiti, da se iskušate većma, nego što možete, nego će učiniti s kušanjem povoljan izlaz, da mognete podnijeti.

14 Zato, ljubljeni, bježite od idolopoklonstva!

15 Kao mudrima govorim: "udite vi sami, što govorim!

16 Čaša blagoslova, koji blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh, koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova?

17 Jer jedan kruh, jedno smo tijelo mnogi, jer svi smo dionici jednoga kruha.

18 Gledajte Izraela po tijelu: koji jedu žrtve, nijesu li zajedničari žrtvenika?

19 Što dakle govorim? idolska žrtva da je što? ili idol da je što?

20 Ali što žrtvuju neznabošci, zlim duhovima žrtvuju, a ne Bogu. A ja neću, da vi budete zajedničari s zlim duhovnima.

21 Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu zlih duhova; ne možete biti zajedničari stola Gospodnjega i stola zlih duhova.

22 Ili da izazivamo Gospodina? Zar smo jači od njega?

23 Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.

24 Nitko neka ne traži, što je njegovo, nego što je drugoga!

25 Sve, što se prodaje na trgu, jedite, i ništa ne ispitujte zbog savjesti;

26 Jer je Gospodnja zemlja i sve, što je na njoj,

27 Ako li vas tko od nevjernika pozove, i hoćete ići, jedite sve, što se donese pred vas, i ništa ne ispitujte zbog savjesti!

28 A ako li vam tko rekne: "Ovo je idolska žrtva", ne jedite zbog onoga, koji je rekao, i zbog savjesti;

29 Ali ne velim zbog savjesti tvoje, nego drugoga; jer zašto da moju slobodu sudi savjest drugoga?

30 Ako ja sa zahvalom uživam, zašto da me psuju za ono, za što ja zahvaljujem?

31 Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božju činite!

32 Ne budite povodom spoticanja ni Židovima, ni neznabošcima, ni crkvi Božjoj.

33 Kao što i ja u svemu svima ugađam, ne tražeći svoje koristi, nego mnogih, da se spase.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)