biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nijesam li ja slobodan: Nijesam li ja apostol? Nijesam li ja vidio Gospodina našega Isusa Krista? Nijeste li vi djelo moje u Gospodinu?

2 Ako drugima nijesam apostol, ali vama doista jesam, jer ste vi pečat mojega apostolstva u Gospodinu,

3 Ovo je moja obrana pred onima, koji me ispituju:

4 Zar nemamo prava jesti i piti?

5 Zar nemamo prava sestru ženu voditi sa sobom, kao i ostali apostoli i braća Gospodnja, i Kefa?

6 Ili jedini ja i Barnaba nemamo prava ovo činiti?

7 Tko vojuje kad o svojemu trošku? Tko sadi vinograd, a od roda, njegova da ne jede? Tko pase stado, i od mlijeka stada ne jede?

8 Govorim li ja ovo po čovjeku? Ne govori li ovo i zakon?

9 Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: "Ne zavezuj usta volu, koji vrši!" Zar se Bog brine za volove?

10 Ili govori jamačno za nas? Jer je za nas napisano: Jer tko ore, treba u nadi da ore, i tko vrši, u nadi će dobiti dio.

11 Ako smo mi vama duhovna dobra sijali, je li što veliko, ako mi vaša tjelesna požanjemo?

12 Ako drugi imaju pravo na vas, zašto ne mi više. Ali se ne po služismo ovim pravom, nego sve podnosimo, da ne postavimo kakve zapreke evanđelju Kristovu.

13 Ne znate li, da oni, koji vrše svetu službu, od svetinje se hrane, i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele?

14 Tako je i Gospodin zapovjedio, da oni, koji evanđelje propovijedaju, od evanđelja trebaju i živjeti.

15 A ja nijesam ništa od toga uporabio. A ovo ne napisah, da tako bude meni; jer bi za mene bilo bolje umrijeti, nego dopustiti da tko slavu moju poništi.

16 Jer ako propovijedam evanđelje, nema mi hvale, jer mi je dužnost. Teško meni, ako evanđelja ne propovijedam!

17 Jer ako ovo činim od svoje volje, plaću imam; a činim li pozvan, služba mi je povjerena.

18 Kakva mi je dakle plaća? Da propovijedajući evanđelje bez plaće propovijedam, tako da ne upotrijebim svojega prava u evanđelju.

19 Jer premda sam slobodan od sviju, svima sam sebe učinio slugom, da ih više pridobijem.

20 Židovima sam bio kao Židov, da Židove pridobijem; onima, koji su pod zakonom, bio sam kao pod zakonom, premda sam nijesam pod zakonom, da pridobijem one, koji su pod zakonom;

21 Onima, koji su bez zakona, kao da sam bez zakona, premda nijesam bez zakona Božjega, nego sam u zakonu Kristovu, da pridobijem one, koji su bez zakona.

22 Slabima bio sam slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da svakako nekoje spasim.

23 A sve činim zbog evanđelja, da bih imao dio u njemu.

24 Ne znate li, da oni, što trče u trkalištu, svi trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete!

25 A svaki, koji se natječe za nagradu, od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv.

26 Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj, koji bije vjetar,

27 Nego krotim tijelo svoje i zarobljavam, da kako, pošto sam drugima propovijedao, sam ne budem zabačen.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)