biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to o takvoj bludnosti kakve nema ni među neznabošcima, da naime neki ima ženu očevu.

2 I vi ste naduti, mjesto da žalite, da se ukloni između vas, koji je učinio to djelo.

3 Jer ja, ako i nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam odsudio, kao da bih bio nazočan, onoga, koji je tako učinio:

4 U ime Gospodina našega Isusa Krista, kad se skupite vi i moj duh sa silom Gospodina našega Isusa,

5 Da se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u dan Gospodina našega Isusa Krista.

6 Nije dobra hvalidba vaša. Ne znate li, da malo kvasca ukiseli sve tijesto?

7 Očistite stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste beskvasni; jer je žrtvovan naš Pasha, Krist.

8 Zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloće i pakosti, nego u beskvasnom kruhu čistoće i istine!

9 Pisao sam vam u poslanici, da se ne miješate s bludnicima;

10 A to ne rekoh za bludnike ovoga svijeta, ili lakomce, ili razbojnike, ili idolopoklonike; jer biste morali izaći iz ovoga svijeta.

11 A sad vam napisan, da se ne miješate, ako je jedan, koji se brat zove, bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik; s takvima da i ne jedete!

12 Jer što je meni stalo da sudim one, koji su izvan Ne sudite li vi one, koji su unutra?

13 A one, koji su izvan, sudit će Bog. Uklonite zločinca između sebe!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)