biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Pavao, voljom Božjom pozvani apostol Isusa Krista, i brat Sosten,

2 crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima, koji zazivaju ime Gospodina našega Isusa Krista na svakome mjestu, njihovu i našemu.

3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas, što vam je dana milost Božja u Kristu Isusu,

5 Te se u svemu obogatiste u njemu, u svakoj riječi i svakomu znanju,

6 Kao što se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama;

7 Tako da nemate nedostatka ni u jednoj milosti vi, koji čekate objavljenje Gospodina našega Isusa Krista,

8 Koji će vas i utvrditi sve do kraja, da budete bez krivnje na dan Gospodina našega Isusa Krista.

9 Vjeran je Bog, koji vas pozva u zajednicu Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

10 A molim vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite, i da ne budu među vama razdor, nego da budete savršeni u istom osjećanju i u istom mišljenju.

11 Jer mi je javljeno za vas, braćo moja, od Klojinih ukućana, da su prepiranja među vama.

12 A to kažem, da svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "a ja sam Apolov", "a ja sam Kefin", "a ja sam Kristov."

13 Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u ime Pavlovo kršteni?

14 Hvala Bogu, što nikoga od vas nijesam krstio, osim Krispa i Gaja,

15 Da ne rekne tko, da ste kršteni u moje ime.

16 A krstio sam i Stefaninu kuću; dalje ne znam, jesam li koga drugoga krstio.

17 Jer Krist nije poslao mene da krstim, nego da propovijedam evanđelje ne mudrim riječima, da ne izgubi silu križ Kristov.

18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

19 Jer je pisano: "Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih."

20 Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću?

21 Jer, kako u mudrosti Božjoj ne upozna svijet mudrošću Boga, bila je Božja volja, da ludošću propovijedanja spasi one, koji vjeruju.

22 Jer i Židovi traže znake, i Grci traže mudrost;

23 A mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima spotaknuće, a neznabošcima ludost,

24 A onima, koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju silu i Božju mudrost.

25 Jer je "ludost" Božja mudrija od ljudi,! "Slabost" je Božja jača od ljudi.

26 Jer gledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih;

27 Nego što je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako;

28 I što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, što nije, da uništi ono, što jest,

29 Da se ne hvali ni jedan čovjek pred Bogom.

30 Od njega ste vi u Kristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravda i posvećenje i otkup,

31 Da, kao što je pisano: "Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)