biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Osmoga mjeseca, u drugoj godini Darija, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji, sinu Berekije, sina Idova, ovako govoreći:

2 "Žestoko se je bio Gospod razgnjevio na oce vaše.

3 Sada im reci: 'Ovako veli Gospod nad vojskama: Vratite se k meni', govori Gospod nad vojskama, 'i ja ću se opet vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama!

4 Ne budite kao oci vaši, kojima su vikali prijašnji proroci: "Ovako veli Gospod nad vojskama: Vratite se sa zlih putova svojih i od zlih djela svojih! Ali nijesu poslušali i nijesu pazili na me', govori Gospod.

5 'Oci vaši - gdje su oni sada? I proroci živu li dovijeka?

6 Ali riječi moje i odluke, što sam ih naložio slugama svojim, prorocima, - nijesu li dostigle oce vaše, tako da su se oni obratili i rekli: Kako je bio Gospod nad vojskama odlučio postupati s nama prema putovima našim i po djelima našim, tako je doista, i postupao s nama?'"

7 Dvadeset četvrti dan jedanaestoga mjeseca, to je mjesec Šebat, u drugoj godini Darija, dođe riječ Gospodnja proroku Zahariji, sinu Berekije, sina Idova, na ovaj način:

8 Imao sam Viđenje u noći: Gle, bio čovjek, koji je jahao na konju riđu. Stajao je među mirtama u dolu, a za njim su bili konji riđasti, crni, šareni i bijeli.

9 Upitao sam: "Tko su ovi, gospodaru moj?" Anđeo, koji je govorio s mnom, odgovori mi: "Pokazat ću ti, tko su oni."

10 Tada čovjek, koji je stajao među mirtama, odgovori: "To su oni, što ih je poslao Gospod, da obiđu zemlju.

11 A ovi odgovoriše anđelu Gospodnjemu, koji je stajao među mirtama: "Obiđosmo zemlju, i gle, sva je zemlja mirna i tiha."

12 Anđeo Gospodnji reče: "Gospode nad vojskama, kad ćeš se napokon smilovati Jerusalemu i gradovima Judinim, na koje se gnjeviš već sedamdeset godina?

13 I Gospod odgovori anđelu, koji je govorio s mnom, prijaznim, utješnim riječima.

14 Tada mi reče anđeo, koji je govorio s mnom: "Objavi: 'Ovako veli Gospod nad vojskama: Gorim od revnosti za Jerusalem, od veliko revnosti za Sion.

15 A gnjevim se gnjevom žestokim na narode ohole, koji, kada sam se malo gnjevio, još su pomogli na nesreću.

16 Zato ovako veli Gospod: Pun milosrđa obraćam se Jerusalemu: Hram će se moj u njemu opet sazidati', govori Gospod nad vojskama 'i mjeračko uže zategnut će se preko Jerusalema!'

17 Nadalje objavi: 'Ovako veli Gospod nad vojskama: Na moje će se gradove opet izliti blagoslovi. Gospod će se opet smilovati Sionu i opet će izabrati Jerusalem.'"

18 Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, bila su tu četiri roga.

19 Upitao sam anđela, koji je govorio s mnom: "Tko su ovi?" Odgovori mi: "To su rogovi, što su razasuli Judu, Izraela Jerusalem."

20 Tada mi dade Gospod da vidim četiri kovača.

21 Upitao sam: "Čemu su došli ovi?" Odgovori mi: "Ono su rogovi, što su razasuli Judu, tako da ni jedan čovjek nije podigao glave svoje. Sada su došli ovi, da ih uplaše i da odbiju rogove narodima, koji su podigli rog proti zemlji Judinoj, da je razaspu."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)