biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Riječ Gospodnja, koja dođe Hosei, sinu Beerijevu, u dane kraljeva Judinih Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije i u dane Jeroboama, sina Joašova, kralja Izraelova.

2 Prvi govor Gospodnji Hosei. Gospod reče Hosea: "Idi, uzmi ženu, koja je bludnica, i izrodi djecu bludničku, jer je i zemlja nevjerna Gospodu!"

3 Tada on otide i oženi se Gomerom, kćerju Diblaimovom. Ona zatrudnje i rodi mu sina.

4 Tada mu reče Gospod: "Nadjeni mu ime Jezreel, jer samo još malo, i kaznit ću krvno djelo Jezreela na kući Jehuovoj, i dokinut ću kraljevstvo kuće Izraelove.

5 U onaj ću dan satrti moć Izraelovu u dolini jezreelskoj

6 Ona opet zatrudnje i rodi kćer. Tada mu reče Gospod: "Nadjeni joj ime Lo-Ruhama (što znači Nepomilovna), jer od sada neću više iskazivati milosti kući Izraelovoj. Zauvijek ću je zaboraviti.

7 A kući Judinoj iskazivat ću milost i izbavit ću ih Gospodom, Bogom njihovim. A neću ih izbaviti lukom, mačem i ratnom spravom, niti konjima i konjanicima."

8 Kad je Nepomilovnu bila odbila od prsiju, zatrudnje opet i rodi sina.

9 Tada reče Gospod: "Nadjeni mu ime, Lo-Ami, što znači (Nemojnarod), jer vi nijeste više moj narod, i ja više nijesam vaš.

10 Ipak će jedanput biti broj djece Izraelove poput pijeska na moru, što se ne može izmjeriti ni izbrojiti. I mjesto da im se kaže: "Vi ste 'Lo-Ami', zvat će me 'djeca Boga živoga'.

11 Tada će se skupiti djeca Judina i djeca Izraelova i sebi će izabrati jednoga poglavara i otići će iz zemlje; jer će biti velik dan jezreelski.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)