biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U ono vrijeme nije bilo kralja u Izraelu. Tada je pleme Danovo tražilo sebi baštinski posjed, gdje bi se nastanilo; jer mu dotada nije bila još dopala baština među plemenima Izraelovim.

2 Zato poslaše sinovi Danovi iz plemena svojega pet ljudi, ljude osobito valjane, iz graničnoga područja, iz Zorahe i Eštaola, da uhode i upoznaju zemlju. Oni im rekoše: "Idite i uhodite zemlju!" I oni dođoše u goru Efraimovu, do kuće Mikahove, gdje prenoćiše.

3 Kad su bili kod kuće Mikahove i poznali glas mladoga Levita, uvratiše se tamo i upitaše ga: "Tko te dovede ovamo? Što radiš tu? Što zaslužuješ ovdje?"

4 On im odgovori: "Tako i tako učini Mikah s menom. On me nagovori, i ja postadoh njegov svećenik."

5 Oni mu rekoše: "Pa upitaj Boga, da znamo, hoće li nam biti sretan put, na koji pođosmo!"

6 Nato im svećenik dade odluku. "Idite s mirom! Po volji je Bogu, kojim idete."

7 Tako pođe dalje tih pet ljudi, dođoše u Laiš i vidješe, da ljudi, što su tamo prebivali, živu po običaju Sidonaca bezbrižno, tiho i mirno. Ni jedan nije zametao svađe. Moglo se je nesmetano uživati svoj posjed. Bili su daleko od Sidonaca i s ostalim svijetom nijesu imali nikakva saobraćaja.

8 Pa kad se vratiše k braći svojoj u Zorah i Eštaol, upitaše ih braća njihova: "Što nam imate dojaviti?"

9 Oni odgovoriše: "Ustajte, idimo na njih, jer vidjesmo zemlju, koja je doista vrlo dobra. Hoćete li biti još neodlučni? Ne skanjujte se da zaputite, tamo otidete i zemlju zaposjednete!

10 Kada dođete tamo, naći ćete narod bezbrižan, zemlju vrlo prostranu - Bog je daje u ruke vaše - i mjesto, kojemu ne manjka ništa, što ima na zemlji."

11 Tada se podiže odanle šest stotina ljudi naoružanih iz plemena Danova od Zorahe i Eštaola.

12 Oni se na svojemu putu utaboriše kod Kirjat-Jearima u Judi. Zato se zove ono mjesto Mahaneh Dan do današnjega dana. Leži zapadno od Kirjat-Jearima.

13 Odatle pođoše dalje u goru Efraimovu i dođoše do kuće Mikahove.

14 Petorica ljudi, koji su bili izašli da uhode zemlju Laiš, obratiše se braći svojoj ovim riječima: "A znate li, da se u ovim kućama nalaze efod, terafe i lik rezan i liven? Sada gledajte, što ćete raditi!"

15 I oni se svratiše onamo, uđoše u kuću mladoga Levita, u kuću Mikahovu i pozdraviše ga.

16 šest stotina naoružanih sinova Danovih ostade pred vratima.

17 Petorica ljudi, koji su bili izašli da uhode zemlju i ovamo došli, uniđoše gore i uzeše lik rezani, efod, terafe i lik liveni, dok je svećenik ostao kod šest stotina naoružanih ljudi pred vratima.

18 Kad su oni bili unišli u kuću Mikahovu i uzeli lik rezani, efod, terafe i lik liveni, upita ih svećenik: "Što radite tu?"

19 Oni mu odgovoriše: "Tiho, metni ruku na usta, pođi s nama i budi naš otac i svećenik! Je li bolje za te, da budeš svećenik za kuću samo jednoga čovjeka ili svećenik za jedno pleme i porodicu u Izraelu?"

20 Obradovan time, uze svećenik efod, terafe i lik rezani i pridruži se ljudima.

21 Oni se digoše i otidoše dalje. Djecu, stado i blago postaviše naprijed.

22 Kad su se bili udaljili od kuće Mikahove, ljudi, što su stanovali u kućama kod kuće Mikahove, skupiše se i pođoše u potjeru za sinovima Danovim.

23 Kad su dovikali sinove Danove, okrenuše se ovi i upitaše Mikahu: "Što ti je, te si skupio te ljude?"

24 On odgovori: "Mojega boga, što sam ga načinio, uzeli ste mi zajedno sa svećenikom i otišli ste. Što mi još osta? Kako me možete još pitati: "Što ti je?"

25 A sinovi Danovi odgovoriše mu: "Ne viči dalje za nama! Inače mogli bi se gnjevni ljudi na vas navaliti, i mogli bi izginuti ti i tvoji l"

26 I sinovi Danovi otidoše dalje. A Mikah videći, da su oni jači od njega, vrati se i otide kući svojoj.

27 A oni odvedoše sa sobom djelo Mikahovo i svećenika, koji je bio kod njega, i dođoše u Laiš, gdje su prebivali tihi i mirni ljudi, pobiše ih oštricom mača, spališe grad ognjem,

28 A nitko mu ne dođe u pomoć, jer je ležao daleko od Sidona i nije imao saobraćaja s ostalim svijetom. Ležao je naime u dolini kod Bet-Rehoba. Kad su poslije opet sazidali grad, naseliše se tamo,

29 I nazvaše grad Dan po imenu svojega pradjeda Dana, koji je bio sin Izraelov. A prije se grad zvao Laiš.

30 I sinovi Danovi namjestiše sebi onaj lik rezani, i Jonatan, sin Geršoma, sina Manasehova, i sinovi njegovi bili su svećenici kod plemena Danova sve do vremena, kad je zemlja bila odvedena u ropstvo.

31 I bio im je namješten onaj lik rezani, što ga je bio napravio Mikah za sve vrijeme, dokle je kuća Božja bila u Šilu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)