biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Na gori Efraimovoj prebivao je jedan čovjek po imenu Mikah.

2 On reče materi svojoj: "Tisuća i sto srebrnih šekela, što su ti bili ukradeni, i zbog kojih si izustila kletvu, i to dapače preda mnom, evo, to je srebro u mene. Ja sam ga uzeo." Mati njegova odgovori: "Gospod neka te blagoslovi, sine moj!"

3 Kad je on vratio tisuću i što srebrnih šekela materi svojoj, reče mati njegova: "Dajem to srebro kao posvetni dar iz svoje ruke Gospodu za svojega sina, da se napravi od njega lik rezan i liven. Zato ti ga dajem natrag."

4 Kad on opet dade srebro materi svojoj, uze mati njegova dvjesta srebrnih šekela i dade ih zlataru, koji od toga napravi lik rezan i liven. Bio je postavljen u kući Mikahovoj.

5 Mikah je imao sada bogomolju. On uz to napravi efod i terafe i posveti jednoga od svojih sinova, koji mu je tada služio kao svećenik.

6 U ono vrijeme nije bilo kralja u Izraelu. Svaki je činio, što mu je bilo drago.

7 Živio je tada jedan mlad čovjek iz Betlehema u Judi, iz plemena Judina. On je bio Levit i boravio je tamo kao stranac.

8 Čovjek otide iz grada Betlehema u Judi, da se nastani na kojem prikladnom mjestu kao stranac. Tako na svojemu putu dođe u goru Efraimovu do kuće Mikahove.

9 Mikah ga upita: "Odakle dolaziš?" On mu odgovori: "Ja sam Levit iz Betlehema u Judi i na putu sam, da se gdjegod nastanim."

10 Mikah ga zamoli: "Ostani kod mene i budi mi otac i svećenik. Ja ću ti davati deset srebrnih šekela na godinu, čitavo odijelo i hranu." Levit pristade na to.

11 Otada je stanovao Levit kod njega, i mladi čovjek bio mu je kao jedan od sinova njegovih.

12 Mikah namjesti Levita, i mladi čovjek postade njegov svećenik i stanovao je u kući Mikahovoj,

13 Mikah pomisli: "Sada znam, da će me Gospod blagosloviti, jer imam Levita za svećenika."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)