biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad su sinovi Izraelovi opet činili, što se nije dopadalo Gospodu, dade ih Gospod u ruke Filistejima za četrdeset godina.

2 A živio je tada jedan čovjek iz Zorahe od plemena sinova Danovih po imenu Manoah. Žena je njegova bila nerotkinja i nije bila još rodila.

3 Tada se javi toj ženi Anđeo Gospodnji i reče joj: "Eto, ti si nerotkinja i još nijesi rodila. Ali ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina.

4 Od sada pripazi na sebe! Ne pij ni vina ni jakoga pića i ne jedi ništa nečisto!

5 Kad zatrudniš i rodiš sina, tada britva ne smije doći na glavu njegovu, jer već od rođenja svojega dječak mora biti nazirej Božji. On će kao prvak izbavljati Izraela iz ruku Filisteja."

6 žena otide i dojavi mužu svojemu: "Čovjek Božji dođe k meni. Izgledao je kao Anđeo Božji, pun dostojanstva. Ja ga ne upitah, odakle je. Niti mi on reče svoje ime.

7 On mi reče: "Eto, zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina. Od sada ne pij niti vina niti jakoga pića i ne jedi ništa nečisto, jer od materina krila pa do dana smrti svoje ima dječak da bude nazirej Božji."

8 Tada upravi Manoah ovu molitvu Gospodu: "Oproštenje, Gospode, čovjek Božji, kojega si poslao, neka još jedanput dođe k nama i neka nam očituje, što ćemo činiti s dječakom, koji se ima roditi!"

9 I Bog usliši molitvu Manoahinu. Anđeo Božji dođe još jedanput k ženi, kad je bila u polju Jer muž njezin Manoah nije bio kod nje,

10 Otrča žena brže i javi to mužu svojemu. Ona mu pripovjedi: "Eto, javi mi se opet onaj čovjek, koji mi je onda došao."

11 Manoah ustade i pođe za ženom svojom. Kad dođe k čovjeku, zapita ga: "Jesi li ti čovjek, koji je govorio sa ženom?" On odgovori: "Jesam."

12 A Manoah zapita: "Ako se riječi tvoje ispune, koji su onda propisi za dječaka i kako će se činiti s njim?"

13 Anđeo Gospodnji reče Manouhi: "Žena neka se čuva od svega, što sam joj rekao!

14 Ne smije ništa uživati, što dolazi od vinove loze. Vina i opojnih pića ne smije piti i ništa nečisto jesti. Sve, što sam joj zapovjedio, neka drži!"

15 Tada reče Manoah Anđelu Gospodnjemu: "Rado bismo te pozvali i preda te iznijeli jare."

16 A Anđeo Gospodnji reče Manouhi: "Da me i pozoveš, neću ipak ništa jesti od jela tvojega. Ali ako hoćeš zgotoviti žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodu!" Kako Manoah nije znao, da je to bio Anđeo Gospodnji,

17 Zapita Manoah Anđela Gospodnjega: "Kako ti je ime? Htjeli bismo ti zahvaliti, ako bi se ispunilo tvoje obećanje."

18 A Anđeo Gospodnji reče mu: "Što pitaš za ime moje, vidiš ono je: "Čudesan."

19 Nato Manoah uze jare i prinos i žrtvova Gospodu na hridini. Tada se dogodi čudo, a Manoah i žena njegova gledali su.

20 Kad se je naime podizao plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anđeo Gospodnji u plamenu žrtvenika Kad to vidješe Manoah i žena njegova, padoše ničice na zemlju na svoje lice.

21 I Anđeo se Gospodnji ne javi više mužu i ženi njegovoj. I spoznade Manoah, da je to bio Anđeo Gospodnji,

22 I reče Manoah ženi svojoj: "Mi moramo sigurno umrijeti, jer vidjesmo Boga."

23 A žena njegova odgovori mu: "Kad bi htio Bog da nas usmrti, ne bi primio od nas žrtve paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo i tako što čujemo."

24 Kad žena rodi sina, nadjenu mu ime Samson. Dječak je odrastao, i Gospod ga je blagoslovio.

25 Duh Gospodnji poče djelovati u njemu u Mahaneh-Danu između Zorah i Eštaola.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)