biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I podigoše se ljudi od plemena Efraimova. Otidoše na sjever i zapitaše Jeftahu: "Zašto si izašao u boj proti sinovima Amonovim, a nas nijesi pozvao da idemo s tobom. Sad ćemo ti zapaliti kuću tvoju nad glavom."

2 Jeftah im reče: "Ja i narod moj imali smo tešku borbu sa sinovima Amonovim. Ja sam vas pozvao, ali me vi ne izbaviste iz ruku njihovih.

3 Kad sam vidio, da me vi nećete pomoći, metnuh ja glavu u torbu i pođoh proti sinovima Amonovim, i Gospod mi ih dade u ruke. Pa zašto danas dolazite proti meni, da me napadnete?"

4 Tada Jeftaha podiže sve ljude od Gileada i udari na Efraimovce. I Gileadovci poraziše Efraimovce. Ovi su naime bili rekli: "Bjegunci Efraimovci vi ste Gilead leži usred Efraima, usred Manaseha,"

5 Gilead zauze gazove jordanske u Efraim, I kad bi koji bjegunac Efraimovac zamolio: "Htio bi prijeći", upitali bi ga ljudi od Gileada: "Jesi li iz Efraima?" Ako bi odgovorio: "Nijesam",

6 Onda bi mu zapovjedili: "Reci dakle Šibolet!" Kad bi rekao "Šibolet", jer ne bi pravo izgovorio, uhvatili bi ga i zaklali bi ga na gazovima jordanskim. Tako pogibe tada četrdeset i dvije tisuće ljudi iz Efraima.

7 Jeftaha je sudio Izraelu šest godina. Tada umrije Jeftaha iz Gileada i bi pokopan u jednom gradu Gileadovu.

8 Poslije njega sudio je u Izraelu Ibsan iz Betlehema.

9 On je imao trideset sinova i trideset kćeri. On ih poudava van, i trideset kćeri dovede sinovima svojim izvan. Sudio je Izraelu sedam godina.

10 Kad umrije Ibsan, bi pokopan u Betlehemu.

11 Poslije njega sudio je u Izraelu Elon iz Zebuluna. Deset godina sudio je on u Izraelu.

12 Kad umrije Elon iz Zebuluna, bi pokopan u Ajalonu u zemlji Zebuluna.

13 Poslije njega sudio je u Izraelu Abdon, sin Hilelov iz Piratona.

14 On je imao četrdeset sinova i trideset unuka, koji su jahali sedamdesetero magaradi. Sudio je Izraelu osam godina.

15 Izakako je Abdon, sin Hilelov iz Piratona, bio umro, bi pokopan u Piratonu u zemlji Efraimu na gori Amalečana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)