biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije Abimeleka ustade da izbavi Izraela Tola, sin Puahe, unuk Dodov, iz plemena Isakarova. On je stanovao u Šamiru na gori Efraimovoj,

2 I bio je sudac Izraelu dvadeset i tri godine. Tada umrije i bi pokopan u Šamiru.

3 Poslije njega ustade Jair iz Gileada i bio je sudac Izraelu dvadeset i dvije godine.

4 On je imao trideset sinova, koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova, koji se zovu do današnjega dana Šatorska sela Jairova. Leže u Gileadu.

5 Kad je umro Jair, pokopaše ga u Kamonu.

6 Sinovi Izraelovi činili su opet, što se nije dopadalo Gospodu, i služili su baalima i aštartama, bogovima sirskim, bogovima sidonskim, bogovima moapskim, bogovima sinova Amonovih i bogovima filistejskim. A Gospoda su ostavili i nijesu mu služili.

7 Tada se raspali gnjev Gospodnji na Izraela, i dade ih u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovim.

8 Oni su mučili i gazili sinove Izraelove u onoj godini već osamnaest godina - sve sinove Izraelove s onu stranu Jordana u zemlji amorejskoj, u Gileadu.

9 A kad su sinovi Amonovi prešli preko Jordana, da se biju i s Judom, Benjaminom i kućom Efraimovom, i sinovi Izraelovi bili u velikoj nevolji,

10 Tada zavapiše sinovi Izraelovi Gospodu i priznaše: "Sagriješismo tebi, jer ostavismo Boga svojega i služismo baalima."

11 A Gospod reče sinovima Izraelovim: "Nijesu li vas pritiskivali Egipćani, Amoreji, sinovi Amonovi, Filisteji,

12 Sidonci, Amalečani i Midjanci" Ali kad zavapiste k meni, ja sam vas izbavljao iz ruke njihove.

13 A vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima. Zato vas više neću izbavljati.

14 Idite i vičite k onim bogovima, koje izabraste sebi! Neka vas oni izbave u nevolji vašoj!"

15 Tada sinovi Izraelovi priznaše Gospodu: "Sagriješismo. Čini s nama što ti je drago! Samo nas izbavi još ovaj put!"

16 Oni odstraniše nato tuđe bogove iz svoje sredine i stadoše opet služiti Gospodu. I njemu se sažali radi nevolje Izraelove.

17 Kad se sinovi Amonovi podigoše i u Gileadu se utaboriše, dok se sinovi Izraelovi skupiše i tabor udariše kod Mispe,

18 Reče narod, knezovi gileadski, jedan drugomu: "Tko će početi boj proti sinovima Amonovim? On neka bude poglavar svima stanovnicima u Gileadu!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)