biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada ga zapitaše Efraimovci: "Zašto si nam to učinio, te nas nijesi pozvao, kad si pošao u boj proti Midjancima?" Tako su mu prigovarali žestoko.

2 On im reče: "Pa što sam ja učinio tako kao vi? Nije li pabirčenje Efraimovo bolje negoli berba Abiezerova?

3 Vama je u ruke dao Bog knezove midjanske Oreba i Zeba. Pa što sam ja učinio tako kao vi?" Na takve riječi sleže se njihova srdnja na njega.

4 Kad je Gideon bio došao na Jordan i prešao preko njega s tri stotine ljudi, koji su bili s njim, a bili su umorni od proganjanja,

5 Zamoli ljude iz Sukota: "Dajte, molim, kruha ljudima, koji idu za mnom, jer su umorni, a ja gonim kraljeve midjanske Zebaha i Salmuna."

6 A glavari iz Sukota odgovoriše: "A imaš li ruke Zebahove i Salmunine već u svojoj ruci, da moramo dati kruha tvojim ljudima?"

7 Gideon odgovori: "Zato ću ja vama, kad mi Gospod preda u ruke Zebaha i Salmuna, pomlatiti tjelesa trnjem i dračom iz pustinje."

8 Odanle otide u Penuel i zamoli ih isto onako. A ljudi iz Penuela dadoše mu isti odgovor kao i ljudi iz Sukota.

9 Tada zaprijeti i ljudima iz Penuela: "Kad se vratim zdravo, porušit ću tu kulu."

10 A Zebah i Salmuna bili su u Karkoru s vojskom svojom, oko petnaest tisuća ljudi. To su bili svi ostaci od cijele vojske sinova Istoka; sto i dvadeset tisuća teško naoružanih ljudi bilo je palo.

11 Gideon ode dalje putem što su ga bili uzeli Šatorski ljudi istočno od Nobaha i Jogbohe, i napade tabor. Tabor se je naime bio osjećao sigurnim.

12 Zebah i Salmuna pobjegoše. A on nagnu za njima i uhvati oba dva kralja midjanska Zebaha i Salmuna. Sav tabor uništi on.

13 Nato se vrati Gideon, sin Joašov, iz boja s visine Heresa.

14 On uhvati nekog mladića, koji je pripadao ljudima iz Sukota, i stade ga ispitivati. On mu popisa imena glavara i starješina u Sukotu, sedamdeset i sedam ljudi.

15 Kad onda dođe k ljudima u Sukotu, reče: "Evo, ovdje su Zebah i Salmuna, zbog kojih vi mi se narugaste riječima: "Imaš li ruke Zebahove i Salmunine već u svojoj ruci, da moramo dati kruha tvojim i umornim ljudima?"

16 Tada uze starješine grada i S trnja iz pustinje i drače i kazni stim ljude iz Sukota.

17 A kulu u Penuelu dade srušiti i ljude u gradu pobiti.

18 Nato reče Zebahu i Salmuni: "Kakvi su bili ljudi, što ih pobiste na Taboru?" Oni odgovoriše "Takvi kao ti, svaki je izgledao kao kraljevski sin."

19 On reče: "Što su bila moja braća, sinovi moje majke. Tako Gospod bio živ! Da ste ih ostavili u životu, ne bih vas pogubio."

20 Nato zapovjedi Jeteru, prvorođencu svojemu: "Ustani, pogubi ih!" Ali dječak ne izvuče mača svojega, jer se je bojao, jer je bio još dječak.

21 Tada zamoliše Zebah i Salmuna: "Ustani ti i pogubi nas, jer kakav je čovjek, onakva mu je snaga." Gideon se diže i pogubi Zebaha i Salmuna. A mjesečiće, što su ih o vratu nosile deve njihove, uze sebi.

22 Potom zamoliše Izraelci Gideona: "Budi kralj naš, ti, sin tvoj i unuk tvoj, jer ti si nas izbavio iz ruku Midjanaca."

23 A Gideon im reče: "Ja ne mogu biti kralj vaš. I sin moj ne smije vladati nad vama. Gospod je kralj vaš."

24 Tada im reče Gideon: "Imam jednu molbu na vas. Dajte mi svaki prsten, što ga je zaplijenio!" Oni su bili naime nosili zlatne prstenove, jer su bili Išmaelovci.

25 Odgovoriše: "Dat ćemo ti ih rado." I razastrše plašt, i svaki je bacao na njega svoje zaplijenjene prstenove.

26 Težina zlatnih prstenova, što ih je bio izmolio, iznosila je tisuću i sedam stotina šekela zlata, osim mjesečica, naušnica i skrletnih haljina, što su ih bili nosili kraljevi midjanski, i osim lančića, što su bili oko vrata deva njihovih.

27 Gideon dade napraviti od toga efod i postavi ga u Ofri, svojemu rodnom gradu, Ali svi Izraeli stadoše činiti tamo preljubu za njim. Tako je to bilo Gideonu i kući njegovoj zamka,

28 Midjanci su bili od Izraelaca tako poniženi, da više nijesu dizali svoje glave, i zemlja je bila mirna četrdeset godina, dokle je živio Gideon.

29 Jerubaal, sin Joašov, otide i stanovao je u svojoj kući.

30 Gideon je imao sedamdeset tjelesnih sinova; jer je imao mnogo žena.

31 I njegova inoča u Šekemu rodi mu sina, kojemu dade ime Abimelek.

32 Gideon, sin Joašov, umrije u visokoj starosti. Pokopaše ga u grobu oca njegova Joaša u Ofri.

33 Kad umrije Gideon, opet sinovi Izraelovi stadoše činiti preljubu za baalima i postaviše sebi Baal-Berita za boga.

34 Sinovi Izraelovi nijesu više pomišljali na Gospoda, Boga svojega, koji ih je bio izbavio iz ruku svih njihovih neprijatelja unaokolo.

35 I nijesu iskazivali zahvalnosti kući Jerubaala Gideona za sva dobročinstva, što ih je on bio učinio Izraelu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)