biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Urani Jerubaal, to jest Gideon, i sva četa njegova s njim. Utaboriše se kod izvora Harod, a tabor Midjanaca bio je sjeverno od njih na podnožju brežuljka Moreh u ravnici.

2 Tada reče Gospod Gideonu: "Vojska, što je imaš uza se, odveć je mnogobrojna, a da bih dao Midjance u njezine ruke. Inače bi se Izrael mogao hvaliti suprot meni: "Vlastitom snagom pomagao sam sebi.

3 Zato oglasi ljudima: "Tko se boji i koga je strah, neka se vrati i neka odstupi od gore Gileada!" I vratiše se od čete dvadeset i dvije tisuće ljudi, a deset tisuća ljudi ostade.

4 A Gospod reče Gideonu: "Četa je još uvijek odveć mnogobrojna. Svedi je na vodu! Tamo ću ti je prebrati, Za koga ti reknem: "Ovaj ide s tobom, taj neka ide s tobom! A za koga ti reknem: "Ovaj ne ide s tobom, taj neka ne ide s tobom!"

5 Pošto je ljude bio sveo na vodu, reče Gospod Gideonu: "Svakoga, koji lapće jezikom vodu, kao što lapću psi, toga metni na stranu; tako i svakoga, koji klekne na koljena da pije!"

6 Tada je iznosio broj onih, koji su vodu laptali rukom k ustima, tri stotine ljudi. Ostali ljudi klekoše svi na koljena da piju vode.

7 I reče Gospod Gideonu: "S tri stotine ljudi, koji su laptali vodu, izbavit ću vas i predat ću ti u ruke Midjance. Svi drugi neka se vrate svaki k svojoj kući!"

8 Pošto su uzeli sebi brašnjenice za ljude i trube njihove, otpusti sve Izraele, svakoga k svojoj kući. Samo tri stotine ljudi zadrža. Tabor Midjanaca bio je pod njim u ravnici.

9 Onu noć reče mu Gospod: "Ustani! Siđi u tabor, jer ti ga dajem u ruke.

10 Ako li se bojiš sam sići, siđi u tabor s momkom svojim Purom!

11 Prisluškuj, što govore! Tada ćeš dobiti srčanost da siđeš u tabor." I siđe on s momkom svojim Purom do u najbližu blizinu taborskih straža.

12 Midjanci i Amalečani i svi sinovi Istoka bili su se utaborili u ravnici tako mnogobrojno kao skakavci. Devama njihovim nije bilo broja, bilo ih je kao pijeska na moru.

13 Kad dođe Gideon tamo, upravo je jedan pripovijedao drugome ovaj san: "Slušaj, imao sam jedan san. Kotrljao se pečen kruh ječmeni u tabor midjanski i dođe do jednog Šatora. Pogodi ga, tako da pade i premetnu se prema gore. Tako je ležao Šator."

14 Drugi odgovori: "što nije ništa drugo nego mač Izraela Gideona, sina Joaševa, Bog mu u ruke predade Midjance i sav tabor njihov."

15 Kad je Gideon čuo pripovijest sna i tumačenje njegovo, baci se ničice Tada se vrati u tabor izraelski i povika: "Ustajte! Gospod predade tabor Midjanaca u ruke vaše."

16 Potom razdijeli trista ljudi u tri čete i dade svima u ruke trube i prazne vrčeve. U vrčevima bile su luči.

17 On im zapovjedi: "Gledajte na mene i činite isto tako! Kad dođem na kraj tabora, onda činite, što ja činim!

18 Čim ja sa svima, što su uza me, zatrubim u trubu, zatrubite i vi u trube oko svega tabora i vičite: "Za Gospoda i za Gideona!"

19 I kad je bio došao Gideon sa stotinu ljudi, što su bili uz njega, na kraj tabora u početak srednje noćne straže - istom su bili postavili straže - tada zatrubiše oni u trube i razlupaše vrčeve u svojim rukama.

20 U isto vrijeme zatrubiše u trube tri čete i razlupaše vrčeve. U lijevoj ruci držali su luči, u desnoj trube, da trube, i vikali su: "Mač za Gospoda i za Gideona!"

21 Svaki je pritom stajao na mjestu, gdje je bio, okolo tabora. Tada se smete sav tabor. Vikali su i nagnuli bježati.

22 Dok su oni trubili u tri stotine truba, upravi Gospod mač jednoga proti drugome, i to po svemu taboru, te pobježe vojska do Bet-Šite prema Serari, do na obalu Abel-Mehole kod Tabata.

23 A Izraelci iz plemena Naftalijeva, Ašerova i iz svega plemena Manasehova ustadoše i dadoše se u potjeru za Midjancima.

24 I posla Gideon glasnike po svoj gori Efraimovoj s naputkom: "Siđite pred Midjance i odrežite im vodu do Bet-Bare, naime Jordana!" Svi Efraimovci digoše se i odrezaše im vodu do Bet-Bare, naime Jordana.

25 I uhvatiše obadva kneza midjanska Oreba i Zeba. Oreba ubiše na stijeni gavranovoj a Zeba smaknuše kod tijeska vukova. Onda potjeraše Midjance i donesoše glavu Orebovu i Zebovu Gideonu preko Jordana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)