biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad su sinovi Izraelovi poslije smrti Ehudove opet činili, što je nije dopadalo Gospodu,

2 Predade ih Gospod u ruke Jabinu, kralju kanaanskomu, koji je vladao u Hasoru. Vojskovođa njegov bio je Sisera, koji je boravio u Harošetu neznabožačkom.

3 Tada su zavapili sinovi Izraelovi Gospodu za pomoć, jer on je imao devet stotina gvozdenih kola i veoma je tlačio sinove Izraelove dvadeset godina.

4 U ono vrijeme Debora, proročica, žena Lapidotova, sudila je Izraelu.

5 Ona je stanovala pod Deborinom palmom između Rame i Betela na gori Efraimovoj. Sinovi Izraelovi dolazili su gore k njoj na sud.

6 I ona dade dozvati Baraka, sina Abinoamova, iz Kadeša Naftalijeva i reče mu: "Gospod, Bog Izraelov, zapovijeda ti: Idi, uzađi na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Naftalijevih i sinova Zebulunovih!

7 Ja ću dovesti k tebi na potok Kišon Siseru, vojskovođu Jabinova, i kola njegova i ljudstvo njegovo i predat ću ga tebi u ruke."

8 Barak joj reče: "Ako ćeš ti ići s menom, ići ću i ja. Ako li nećeš ići s menom, neću ići ni ja."

9 Ona odgovori: "Sigurno ću ja ići s tobom. Ali tada nećeš imati slave na vojni, što je preduzimaš, nego će Gospod ženi u ruku dati Siseru." Nato se Debora podiže i otide s Barakom u Kedeš.

10 Tada Barak dozva Zebuluna i Naftalija u Kadeš, i deset tisuća ljudi pođe gore pod vodstvom njegovim. I Debora je išla s njim.

11 A Kenej Heber bio se je odvojio od Kaina, jednoga od sinova Hobaba, tasta Mojsijeva. On razape svoj Šator kod hrasta saanaimskoga pokraj Kadeša.

12 Kad javiše Siseri, da je izašao Barak, sin Abinoamov, na Tabor,

13 Skupi Sisera sva svoja kola, devet stotina gvozdenih ratnih kola, i svu svoju vojsku, što je bila pod njim, od Harošeta neznabožačkoga do potoka Kišona.

14 Tada reče Debora Baraku: "Ustani, jer je ovo dan, u koji će ti Gospod dati u ruke Siseru. Sam Gospod ići će pred tobom." Nato Barak siđe s gore Tabora, i deset tisuća ljudi za njim.

15 Gospod smete Siseru i sva kola njegova i svu vojsku njegovu oštricom mača pred Barakom. Sisera skoči s kola i pobježe pješice.

16 Barak je progonio kola i vojsku do Harošeta neznabožačkoga, i sva vojska Siserina pade od oštrice mača. Ne osta ni jedan.

17 Sisera pobježe pješice do Šatora Jaele, žene Keneja Ebera; jer je među Jabinom, kraljem hasorskim, i porodicom Keneja Ebera vladao mir.

18 Jaela iziđe u susret Siseri i reče mu: "Uvrati se, gospodaru, uvrati se k meni, ne boj se!" I on se uvrati k njoj u Šator, i ona ga pokri pokrivačem.

19 On je zamoli: Daj mi malo vode, da se napijem, jer sam žedan!" Ona otvori mijeh mlijeka, dade mu da se napije i opet ga pokri.

20 Nato joj on reče: "Stani na ulaz Šatora! Ako tko dođe i zapita te: Ima li tko tu? Ti odgovori: Nema!"

21 Ali Jaela, žena Heberova, prihvati kolac od Šatora, uze čekić, pristupi k njemu polako i zatjera mu kolac kroz sljepočice, tako te prođe u zemlju. On je bio naime od umora zaspao tvrdo. I tako umrije.

22 Kad je Barak, koji je progonio Siseru, mimo prolazio, Jaela mu izađe u susret i reče mu: "Dođi, pokazat ću ti čovjeka, kojega tražiš!" Kad je unišao, Sisera je tu ležao mrtav, i kolac mu zaboden u sljepočice.

23 Tako ponizi Bog u onaj dan Jabina, kralja kanaanskoga, pred sinovima Izraelovim.

24 I ruka sinova Izraelovih bivala je sve teža Jabinu, kralju kanaanskomu, dok ne uništiše Jabina, kralja kanaanskoga.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)