biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada reče Balaam Balaku: "Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."

2 Balak učini, kako je bio zahtijevao Balaam, i Balak žrtvova s Balaamom na svakom žrtveniku po jednoga junca i jednoga ovna.

3 Nato reče Balaam Balaku: "Stoj kod svoje žrtve paljenice. Ja idem. Možda mi se javi Gospod. Što mi pokaže, reći ću ti" I on ode na samotno mjesto.

4 I Bog se pokaza Balaamu. Ovaj mu reče: "Sedam sam žrtvenika spremio i na svakom sam žrtveniku prinio po jednoga junca i ovna."

5 Tada Gospod metnu riječi u usta Balaamu i zapovjedi mu: "Vrati se k Balaku i tako mu reci."

6 I vrati se k njemu. On je još stajao sa svima knezovima moapskim kod svoje žrtve paljenice.

7 Tada on izreče ovu riječ: "Iz Arama dovede me ovamo Balak, kralj moapski, s gora istočnih: Dođi, prokuni mi Jakova. Dođi, naruži Izraela.

8 Kako da kunem, koga Bog ne kune? Kako da ružim, koga Gospod ne ruži?

9 S visoke hridine vidim ga, s visina ga gledam: Eno narod. Samotan prebiva zase. Ne računa se među narode.

10 Tko da izbroji Jakova, mnogobrojan je kao prah. Tko da izmjeri samo četvrtinu Izraela. Htio bih umrijeti smrću pravednika. Moj svršetak neka bude kao njihov."

11 A Balak poviknu Balaamu: "Što mi to činiš? Dozvah te, da prokuneš neprijatelje moje. A ti ih upravo blagoslovi."

12 A on reče: "Zar ne moram točno objaviti ono, što ml Gospod meće u usta?"

13 I Balak ga zamoli: "Dođi s menom na drugo mjesto, odakle ga možeš posve vidjeti. Sada samo vidiš skrajni dio. Ne možeš za svega vidjeti. Odande mi ga tada prokuni."

14 Nato ga uze sa sobom na Polje uhoda na vrhuncu Sofimu, napravi tamo sedam žrtvenika i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.

15 Tada reče Balaku: "Stoj tu kod svoje žrtve paljenice. Ja uto idem po objavu."

16 I Gospod se javi Balaamu i metnu mu riječi u usta i zapovjedi mu: "Vrati se k Balaku i tako mu reci."

17 Kad dođe k njemu, on je još stajao sa svima knezovima moapskim kod svoje žrtve paljenice. Balak ga upita: "Što veli Gospod?"

18 Tada on izreče ovu riječ: "Ustani, Balače. Poslušaj. Nagni mi svoje uho, sine Siporov.

19 Nije Bog kao čovjek, da laže, nije kao sin čovječji da se kaje. On zar da rekne i da ne učini? Zar da obeća i ne izvrši?

20 Eto, određen sam da blagoslovim: "On je blagoslovio. Ja to ne mogu poreći.

21 Ne vide se zlodjela u Jakovu. Ne vidi se nevolja u Izraelu. Uz njega je Gospod, koji je Bog njegov, ori se kod njega slava kraljeva.

22 Bog, koji a izvede iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova.

23 Jest, kod Jakova nema vračanja, nema kod Izraela zaklinjanja. U pravo vrijeme javi se Jakovu i Izraelu, što Bog hoće da učini.

24 Eto narod. Kao lavica ustaje, kao lav diže se. I neće leći prije, dokle ne pojede plijena i ne popije krvi pobijenih."

25 Tada Balak poviknu Balaamu: "Kad ga ne možeš prokleti, barem ga ne blagoslivljaj."

26 A Balaam odgovori Balaku: "Ne rekoh li ti, sve što zapovjedi Gospod, činit ću?"

27 Nato Balak reče Balaamu: "Dođi, uzet ću te sa sobom na drugo mjesto. Možda htjedne Bog, da mi ga odanle prokuneš."

28 I uze Balak sa sobom Balaama na vrhunac Peora, što se diže nad pustinjom.

29 Tamo Balaam reče Balaku: "Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova."

30 Balak učini, kako je bio zatražio Balaam, i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)