biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Izraelovi pođoše dalje i utaboriše se na poljanama moapskim s onu stranu Jordana naprema Jerihu.

2 Balak, sin Siporov, vidje sve, što učiniše Izraelci Amorejima.

3 Tada se Moapci veoma uplašiše od toga naroda. I jer je bio tako mnogobrojan, prepadoše se Moapci Izraelaca.

4 Moapci rekoše starješinama midjanskim: "Sada će ta množina proždrijeti sve oko nas, kao Što goveda popasu travu u polju." Balak, sin Siporov, bio je tada kralj moapski.

5 On posla poslanika k Balaamu, sinu Beorovu, u Petor, što leži na Eufratu, u zemlju njegovih zemljaka, da ga pozovu i reknu mu: "Ovamo je izišao narod iz Egipta. Već je prekrilo svu zemlju i utvrdio se prema meni.

6 Nego dođi i prokuni mi taj narod, jer je jači od mene. Možda ću ga onda moći poraziti i istjerati ga iz zemlje, jer znam, koga ti blagosloviš, bit će blagoslovljen, a koga prokuneš, bit će proklet."

7 I zaputiše starješine moapske i midjanske noseći u rukama darove za vračara, dođoše k Balaamu i rekoše mu poruku Balakovu.

8 On im odgovori: "Ostanite ovdje ovu noć, i odgovorit ću vam, kako mi kaže Gospod." I ostaše knezovi moapski kod Balaama.

9 Tada se javi Bog Balaamu i upita ga: "Kakvi su to ljudi kod tebe?"

10 Balaam odgovori Bogu: "Balak, sin Siporov, kralj moapski, poručio mi:

11 Ovdje je narod, što je izišao iz Egipta, i prekrilio je svu zemlju. Nego dođi i prokuni mi ga. Možda ću se onda moći s njim pobiti i istjerat ga."

12 A Bog reče Balaamu: "Ne smiješ ići s njima. Ne smiješ prokleti taj narod, jer je blagoslovljen."

13 Kad je Balaam ustao, reče knezovima Balakovim: "Vratite se u svoju zemlju, jer mi Gospod nije dopustio, da idem s vama."

14 I knezovi moapski zaputiše, dođoše k Balaku i rekoše mu: "Ne htjede Balaam poći s nama."

15 Tada opet posla Balak knezove, koji su bili mnogobrojniji i ugledniji od onih.

16 Kad ovi dođoše k Balaamu, rekoše mu: "Ovako ti veli Balak, sin Siporov: "Nemoj se ipak skanjivatl, nego dođi mi.

17 Dobro ću te darivati i sve ću učiniti, što zatražiš od mene. Pa dođi, prokuni mi taj narod."

18 A Balaam odgovori službenicima Balakovim: "Da mi da Balak palaču svoju punu srebra i zlata, ne bih smio prestupiti zapovijed Gospoda, Boga svojega, niti u malom niti u velikom.

19 Ipak ostanite i vi ovdje ovu noć. Vidjet ću, što će mi Gospod ovaj put reći."

20 Tada se javi Bog Balaamu u noći i reče mu: Ako su došli ti ljudi da te zovu, ustani i pođi s njima. Ipak smiješ činiti samo ono, što ću ti reći."

21 I Balaam usta ujutro, osedla magaricu svoju i pođe s knezovima moapskim.

22 Ali se raspali gnjev Božji, što on pođe, i anđeo Gospodnji stade mu na put, da ga zaustavi. A on je jahao na magarici svojoj. Pratila su ga obadva momka njegova.

23 I kad magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci, svrnu magarica s puta i pođe u polje. Balaam je tukao magaricu, da je opet vrati na put.

24 A anđeo Gospodnji stade u tjesnac među vinogradima, gdje je s obadvije strane bio zid.

25 Kad magarica opazi anđela Gospodnjega, pritisnu se uza zid i pritište nogu Balaamovu o zid, I on ju je opet tukao.

26 Tada anđeo Gospodnji otide opet dalje i stade na jednom usku mjestu, gdje se nije moglo svrnuti ni nadesno ni nalijevo.

27 Kad magarica opazi anđela Gospodnjega, leže pod Balaamom na zemlju. Balaam se razljuti i stade štapom tući magaricu.

28 A Gospod otvori usta magarici, i ona reče Balaamu: "Što sam ti učinila, da me tučeš već treći put?"

29 Balaam odgovori magarici: "Ti mi se još rugaš. Da imam mač u ruci, sad bih te ubio."

30 A magarica odgovori Balaamu: "Zar nijesam tvoja magarica, na kojoj si otkad ikad jahao do današnjeg dana? Jesam li ti kad tako što učinila?" On odgovori: "Nijesi."

31 Tada Gospod otvori oči Balaamu, tako da ugleda anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci. I on se nakloni i pade ničice na svoje lice.

32 A anđeo Gospodnji upita ga: "Zašto si tukao magaricu svoju već tri puta? Ja sam eto, koji ti ne dam naprijed, jer je taj put proti moje volje.

33 Magarica me je opazila i tri puta se je uklonila ispred mene. A da mi se nije uklonila, tebe bih već ubio, a nju bih ostavio na životu."

34 Balaam odgovori anđelu Gospodnjemu: "Sagriješio sam. Nijesam znao, da mi ti stojiš na putu. A ja ću se opet vratiti, ako tebi nije po volji."

35 A anđeo Gospodnji odgovori Balaamu: "Idi s tim ljudima dalje. Ali samo ono govori, što ti ja kažem." Tada Balaam ode dalje s knezovima Balakovim.

36 Kad je duo Balak, da dolazi Balaam, izađe mu na susret u grad Moab, koji leži na zemljištu Arnona, tik na međi.

37 Balak upita Balaama: "Nijesam li ponovno slao k tebi i zvao te? Zašto mi ne dođe? Zar doista ne mogu da te darujem?"

38 A Balaam reče Balaku: "Evo sam došao k tebi. Ali hoću li moći to progovoriti? Samo što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti."

39 Balaam otide s Balakom dalje, i dođoše u Kirjat-Husot,

40 Tamo Balak žrtvova goveda i ovaca i razdijeli od toga Balaamu i knezovima, koji su bili s njim.

41 Iduće jutro uze Balak Balaama sa sobom i odvede ga gore na Bamot-Baal, odakle je mogao vidjeti skrajni dio naroda.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)