biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Prvi dan drugoga mjeseca, u drugoj godini po izlasku iz zemlje egipatske, reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u Šatoru sastanka:

2 "Izbrojite svu zajednicu sinova Izraelovih po plemenima i porodicama njihovim, tako da Izbrojite imena svih muških osoba, glavu po glavu.

3 Od dvadeset godina i više izbrojite, ti i Aron, sve, koji mogu ići na vojsku u Izraelu, po četama njihovim.

4 S vama neka bude po jedan muž od svakoga plemena, koji je poglavar porodice svoje.

5 Ovo su imena muževa, koji neka vas pomažu:

6 Od Rubena Elisur, sin Šedeurov, od Simeona Šelumiel, sin Surišadajev;

7 Od Jude Nahšon, sin Aminadabov;

8 Od Isakara Netanel, sin Zuarov;

9 Od Zebuluna Eliab, sin Helonov;

10 Od sinova Josipovih: od Efraima Elišama, sin Amihudov; od Manaseha Gamaliel, sin Pedahsurov;

11 Od Benjamina Abidan, sin Gideonov;

12 Od Dana Ahiezer, sin Amišadajev;

13 Od Ašera Pagiel, sin Okranov;

14 Od Gada Eliasaf, sin Deuelov;

15 Od Naftalija Ahira, sin Enanov."

16 To su, koji su bili pozvani iz zajednice. Bili su knezovi očinskih plemena svojih, poglavari tisućnija Izraelovih.

17 Nato Mojsije i Aron pozvaše te muževe, koji su im bili označeni po imenu.

18 Tada prvi dan drugoga mjeseca skupiše oni svu zajednicu i izbrojiše ih po plemenima i porodicama njihovim, tako da su izbrojili imena od dvadeset godina i više, glavu po glavu.

19 Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako ih on izbroji u pustinji Sinajskoj.

20 Sinova od Rubena, prvorođenca Izraelova, po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

21 Izbrojenih od plemena Rubenova bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.

22 Sinova Simeonovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

23 Izbrojenih od plemena Simeonova bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.

24 Sinova Gadovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

25 Izbrojenih od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća, šest stotina i pedeset.

26 Sinova Judinih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

27 Izbrojenih od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.

28 Sinova Isakarovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, to su mogle ići na vojsku.

29 Izbrojenih od plemena Isakarova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.

30 Sinova Zebulunovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

31 Izbrojenih od plemena Zebulunova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.

32 Sinova Josipovih: sinova Efraimovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

33 Izbrojenih od plemena Efraimova četrdeset tisuća i pet stotina.

34 Sinova Manasehovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

35 Izbrojenih od plemena Manasehova trideset i dvije tisuće i dvije stotine.

36 Sinova Benjaminovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

37 Izbrojenih od plemena Benjaminova trideset i pet tisuća I četiri stotine.

38 Sinova Danovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle idi na vojsku.

39 Izbrojenih od plemena Danova šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.

40 Sinova Ašerovih po koljenima, porodicama i domovima njihovom, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

41 Izbrojenih od plemena Ašerova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.

42 Sinova Naftalijevih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.

43 Izbrojenih od plemena Naftalijeva pedeset i tri tisuće i četiri stotine.

44 To su izbrojeni, što su ih izbrojili Mojsije i Aron uz pomoć knezova Izraelovih, kojih je bilo dvanaest, po jedan za svako pleme njegovo.

45 Izbrojeni su bili po porodicama svojim svi sinovi Izraelovi od dvadeset godina i više, svi, što su mogli ići na vojsku.

46 Svih izbrojenih bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

47 A Leviti po plemenu i porodicama svojim nijesu bili ubrojeni među njih.

48 Gospod je naime bio rekao Mojsiju:

49 "Plemena Levijeva nemoj brojiti među njih; ne uzimaj broja njegova s ostalim sinovima Izraelovim.

50 Nego postavi Levite nad prebivalištem zakona i nad svim posuđem njegovim i nad svim, što pripada njemu. Oni neka prenose Šator i sve posuđe njegovo, neka mu služe, i neka tabore oko Šatora.

51 Kad treba prenositi Šator, neka ga Leviti razlože, a kad Šator ima da stane, neka ga Leviti postave. Tko nije Levit, pa se približi njemu, neka se pogubi.

52 Dok ostali sinovi Izraelovi tabore svaki u svojemu taboru, i svaki kod svoje zastave po četama svojim.

53 Neka Leviti tabore oko prebivališta zakona. Tada neće provaliti gnjev na zajednicu sinova Izraelovih. Samo Leviti smiju obavljati službu kod prebivališta zakona."

54 Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni su se ravnali sasvim po onom, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)