biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod pozva Mojsija i zapovjedi mu iz Šatora sastanka:

2 "Govori sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako hoćete Gospodu prinijeti žrtvu od stoke, onda prinesite žrtvu od goveda ili ovaca.

3 Tko hoće prinijeti žrtvu paljenicu od goveda, mora žrtvovati mušku, bez pogrješke životinju; neka je donese pred ulaz u Šator sastanka, da se dopane Gospodu.

4 Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici; tako će mu se milostivo primiti i pomirenje mu pribaviti.

5 Onda neka zakolje junca pred Gospodom. Sinovi Aronovi, svećenici, neka prinesu krv i neka krvlju poškrope unaokolo žrtvenik, koji stoji na ulazu u Šator sastanka.

6 Neka odere žrtvu paljenicu i neka je rasiječe na dijelove svoje.

7 Sinovi svećenika Arona neka nalože oganj na žrtveniku i neka metnu drva na oganj.

8 Onda neka sinovi Aronovi, svećenici, polože komade zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku.

9 Drob i noge neka opere u vodi; onda neka svećenik spali sve zajedno na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.

10 Ako netko prinese kao žrtvu paljenicu sitnu stoku, ovce ili koze, neka žrtvuje mušku, bez pogrješke životinju.

11 Neka je zakolje pred Gospodom na sjevernoj strani žrtvenika; a sinovi Aronovi, svećenici, neka poškrope krvlju žrtvenik unaokolo.

12 Neka je rasiječe na dijelove njezine, i svećenik neka ih položi zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju i na žrtveniku.

13 A drob i noge neka opere. Nato neka svećenik sve zajedno prinese i spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.

14 Ako netko prinese Gospodu kao žrtvu paljenicu ptice, neka žrtvuje grlice ili golube.

15 Svećenik neka životinju donese na žrtvenik, neka joj zaokrene vratom i spali je na žrtveniku; a krv neka istisne žrtveniku sa strane.

16 Neka joj izvadi volju s njezinom sadržinom i baci je pokraj žrtvenika prema istoku na pepeljinjak.

17 Potom neka životinji razdre krila, a da ih ne otrgne. Onda svećenik neka je spali na žrtveniku na drvima, što su naslagana na ognju, kao žrtvu paljenicu, kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)