biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su imena sinova Izraelovih, koji su bili svi sa porodicama svojim došli u Egipat zajedno s Jakovom:

2 Ruben, Simeon, Levi, Juda;

3 Isakar, Zebulun, Benjamin;

4 Dan, Naftali, Gad i Ašer.

5 Broj potomaka Jakovljevih iznosio je sedamdeset; ali je Josip boravio već prije u Egiptu.

6 Tada umre Josip, sva braća njegova i sav onaj naraštaj.

7 A potomci se Izraelovi umnožiše veoma i postadoše vrlo mnogobrojni i jaki, tako da je sva zemlja bila od njih gusto napučena.

8 Tada zavlada novi kralj u Egiptu, koji nije ništa znao o Josipu.

9 On reče narodu svojemu: "Eto, narod sinova Izraelovih brojniji je i moćniji od nas.

10 Hajde da mudro postupamo s njim, da još dalje ne raste i u slučaju kakva rata ne prijeđe k neprijateljima naime, ne udari na nas i ne otide iz zemlje!"

11 Postaviše stoga nad njima narednike, da ih muče teškim poslovima; tako moradoše faraonu zidati za skladišta gradove Pitom i Ramses.

12 Ali što su ga vie tlačili, to se je više on množio i više se širio, tako da su strahovali od sinova Izraelovih.

13 Zato su Egipćani silom gonili sinove Izraelove na posao.

14 Ogorčavali su im život teškim poslom s ilovačom i opekama i svakim radom u polju, i gonili ih silom na sve te poslove.

15 A babicama hebrejskim, od kojih se jedna zvala Šifrah, a druga Puah, naredi kralj egipatski ovo:

16 "Kad pomažete Hebrejkama kod porođaja, pripazite na spol: ako je dječak, usmrtite ga, ako je djevojčica, neka ostane na životu!"

17 Ali se babice bojale Boga i nijesu činile, kako im naredio kralj egipatski, nego su ostavljale dječake na životu.

18 Zato kralj egipatski dade dozvati babice i zapita ih: "Zašto tako činite i ostavljate dječake na životu?"

19 Babice odgovoriše faraonu: "Jest, Hebrejke nijesu kao žene egipatske, nego znadu same sebi pomoći. Prije nego dođe babica, one već rode."

20 Zato Bog učini dobro babicama. Tako se je narod množio i postao veoma mnogobrojan.

21 Jer su se babice bojale Boga, dade im Bog veliko potomstvo.

22 Ali faraon zapovjedi svemu narodu svojemu: "Sve dječake, što se rode, bacajte u Nil, a djevojčice sve ostavljajte na životu!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)