Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prestola Božijeg i Jagnjetovog.

Ps. 36:8, Jezek. 47:1, Zah. 14:8, Jn. 7:38

2 Nasred ulica njegovih i s obe strane reke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakog meseca svoj rod; i lišće od drveta beše za isceljivanje narodima.

1 Moj. 2:9, 1 Moj. 3:22, Otk. 2:7, Otk. 21:21, Otk. 21:24

3 I više neće biti nikakve prokletinje; i presto Božji i Jagnjetov biće u njemu; i sluge Njegove posluživaće Ga.

Ps. 16:11, Jezek. 48:35, Zah. 14:11, Mt. 25:41, Otk. 7:15, Otk. 21:4

4 I gledaće lice Njegovo, i ime Njegovo biće na čelima njihovim.

Mt. 5:8, 1 Kor. 13:12, 1 Jn. 3:2, Otk. 3:12

5 I noći tamo neće biti, i neće potrebovati videla od žiška, ni videla sunčanog, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovaće va vek veka.

Ps. 36:9, Ps. 84:11, Isa. 60:19, Dan. 7:27, Zah. 14:7, Rim. 5:17, 2 Tim. 2:12, 1 Pet. 1:3, Otk. 3:21

6 I reče mi: Ovo su reči verne i istinite, i Gospod Bog svetih proroka posla anđela svog da pokaže slugama svojim šta će biti skoro.

Jev. 1:1

7 Evo ću doći skoro: Blago onome koji drži reči proroštva knjige ove.

Otk. 22:18

8 I ja Jovan videh ovo i čuh; i kad čuh i videh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza.

Otk. 19:10

9 I reče mi: Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči proroštva knjige ove. Bogu se pokloni.

10 I reče mi: Ne zapečaćavaj reči proroštva knjige ove; jer je vreme blizu.

Dan. 8:26, Dan. 12:4, Dan. 12:9

11 Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.

Jezek. 3:27, 2 Tim. 3:13

12 I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.

Isa. 40:10, Mt. 16:27, Rim. 2:6, Rim. 14:12

13 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Poslednji.

Isa. 41:4, Isa. 44:6

14 Blago onome koji tvori zapovesti Njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.

Dan. 12:12, Otk. 21:12

15 A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.

Zah. 14:21

16 Ja Isus poslah anđela svog da vam ovo posvedoči u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, i sjajna zvezda Danica.

4 Moj. 24:17, Isa. 11:1, Jer. 23:5, Zah. 6:12, 1 Pet. 3:22

17 I Duh i nevesta govore: Dođi. I koji čuje neka govori: Dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života za badava.

Isa. 55:1, Jn. 4:14, Jn. 7:37, Otk. 21:6

18 Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;

5 Moj. 4:2, 5 Moj. 12:32, Priče 30:6

19 I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetog, i od onog što je napisano u knjizi ovoj.

2 Moj. 32:33

20 Govori Onaj koji svedoči ovo: Da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.

Jev. 9:28

21 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

 

Prethodna knjiga

   

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I