Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

Isa. 57:20, Isa. 65:17, 2 Pet. 3:13

2 I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svom.

Isa. 52:1, Isa. 54:5, 2 Kor. 11:2, Gal. 4:26, Jev. 11:10

3 I čuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.

2 Moj. 25:8, 3 Moj. 26:11, Jezek. 37:28, Jezek. 48:35, 2 Kor. 6:16, Otk. 7:15

4 I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.

Isa. 25:8, Isa. 35:10, 1 Kor. 15:26, 1 Kor. 15:54

5 I reče Onaj što seđaše na prestolu: Evo sve novo tvorim. I reče mi: Napiši, jer su ove reči istinite i verne.

Isa. 43:19, 2 Kor. 5:17, Otk. 4:2

6 I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava.

Isa. 12:3, Jn. 7:37, Otk. 22:17

7 Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.

Zah. 8:8, Rim. 8:15, Rim. 8:17, Rim. 8:32, Jev. 8:10, Otk. 2:7, Otk. 2:11

8 A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.

Lk. 19:21, 1 Kor. 6:9, Ef. 5:5, 1 Tim. 1:9, Jev. 12:14, Otk. 20:6, Otk. 22:15

9 I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenih sedam zala poslednjih, i reče mi govoreći: Hodi da ti pokažem nevestu, Jagnjetovu ženu.

Otk. 4:1, Otk. 17:1

10 I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga,

Jezek. 40:2, Jezek. 48:1, Jezek. 48:33, Otk. 17:3

11 I imaše slavu Božiju; i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,

12 I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest kolena Izrailjevih.

Jezek. 48:31

13 Od istoka vrata troja, i od severa vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.

Jezek. 40:23

14 I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola Jagnjetovih.

Mt. 10:2, Gal. 2:9, Ef. 2:20, Jev. 11:10, Otk. 18:20

15 I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove.

Amos 7:7, Zah. 2:1, Otk. 11:1

16 I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je.

Jezek. 40:47, Jezek. 42:20, Jezek. 48:16, Jezek. 48:20, Zah. 2:2

17 I razmeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po meri čovečijoj, koja je anđelova.

Otk. 13:18

18 I beše građa zidova njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.

19 I temelji zidova gradskih behu ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj beše jaspis, drugi safir, treći halkidon, četvrti smaragd,

Isa. 54:11

20 Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.

21 I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata behu od jednog zrna bisera: i ulice gradske behu zlato čisto, kao staklo presvetlo.

Otk. 22:2

22 I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.

1 Car. 8:27, Isa. 66:1, Jn. 4:23, 1 Kor. 13:12

23 I grad ne potrebuje ni sunce ni mesec da svetle u njemu; jer ga slava Božija prosvetli, i žižak je njegov Jagnje.

Isa. 24:23, Isa. 60:19

24 I narodi koji su spaseni hodiće u videlu njegovom, i carevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega.

Isa. 60:3, Isa. 66:12, Mih. 4:13

25 I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer onde noći neće biti.

Isa. 60:20

26 I doneće slavu i čast neznabožaca u njega.

27 I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi Jagnjeta.

Ps. 69:28, Isa. 35:8, Dan. 12:1, Zah. 14:21, Filip. 4:3, 2 Pet. 3:13, Otk. 3:5, Otk. 13:8, Otk. 20:12

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

   

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I