Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Anđelu efeske crkve napiši: Tako govori Onaj što drži sedam zvezda u desnici svojoj, i što hodi posred sedam svećnjaka zlatnih:

Dela 19:1, Dela 19:39, Dela 19:40, Otk. 1:16

2 Znam tvoja dela, i trud tvoj, i trpljenje tvoje, i da ne možeš snositi zle, i iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu i našao si ih lažne;

Ps. 1:6, 2 Kor. 11:13, 1 Sol. 1:3, 1 Jn. 4:1, Otk. 3:1, Otk. 3:8, Otk. 3:15

3 I podneo si mnogo, i trpljenje imaš, i za ime moje trudio si se, i nisi sustao.

1 Kor. 16:19, Gal. 6:9, Jev. 12:3, Jev. 12:5

4 No imam na tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio.

5 Opomeni se dakle otkuda si spao, i pokaj se, i prva dela čini; ako li ne, doći ću ti skoro, i dignuću svećnjak tvoj s mesta njegovog, ako se ne pokaješ.

Mt. 21:41, Mk. 12:9, Otk. 3:3

6 No ovo imaš što mrziš na dela Nikolinaca, na koja i ja mrzim.

7 Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobedi daću mu da jede od drveta životnog koje je nasred raja Božijeg.

1 Moj. 2:9, Mt. 11:15, Otk. 13:9, Otk. 22:1, Otk. 22:19

8 I anđelu crkve smiranske napiši: Tako govori Prvi i Poslednji, koji beše mrtav, i evo je živ:

Otk. 1:8

9 Znam tvoja dela, i nevolju i siromaštvo (ali si bogat), i hule onih koji govore da su Jevreji a nisu, nego zbornica sotonina.

Lk. 12:21, Rim. 2:17, Jak. 2:5

10 Ne boj se ni oda šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu, da se iskušate, i imaćete nevolju do deset dana. Budi veran do same smrti, i daću ti venac života.

Mt. 10:22, Mt. 24:13, Mk. 13:13, Jak. 1:12

11 Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: Koji pobedi neće mu nauditi druga smrt.

Otk. 13:9, Otk. 20:6, Otk. 20:14

12 I anđelu pergamske crkve napiši: Tako govori Onaj što ima mač oštar s obe strane:

Is.N. 5:13, Otk. 1:16

13 Znam dela tvoja, i gde živiš, gde je presto sotonin; i držiš ime moje, i nisi se odrekao vere moje i u one dane u koje je Antipa, verni svedok moj, ubijen kod vas, gde živi sotona.

3 Moj. 17:7, 5 Moj. 32:16, Otk. 11:3, Otk. 13:2

14 No imam na tebe malo, što imaš tu koji drže nauku Valama, koji učaše Valaka da položi sablazan pred sinovima Izrailjevim, da jedu žrtve idolske, i da se kurvaju.

4 Moj. 25:1, Dela 15:29, 1 Kor. 6:13, 2 Pet. 2:15

15 Tako imaš i ti koji drže nauku Nikolinaca, na koju ja mrzim.

16 Pokaj se dakle; ako li ne, doći ću ti skoro, i vojevaću s njima mačem usta svojih.

Isa. 11:4

17 Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobedi daću mu da jede od mane sakrivene, i daću mu kamen beo, i na kamenu novo ime napisano, kog niko ne zna osim onog koji primi.

Otk. 3:12

18 I anđelu tijatirske crkve napiši: Tako govori Sin Božji, koji ima oči svoje kao plamen ognjeni, i noge Njegove kao bronza:

Jezek. 1:7, Dela 16:14, Otk. 1:14

19 Znam tvoja dela, i ljubav, i službu, i veru, i trpljenje tvoje, i dela tvoja, i da poslednjih ima više od prvih;

20 No imam na tebe malo, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku.

1 Car. 16:31

21 I dadoh joj vreme da se pokaje od kurvarstva svog, i ne pokaja se.

Rim. 2:4

22 Evo je ja mećem na odar, i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih dela.

23 I decu njenu pobiću na mesto; i poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege, i daću vam svakome po delima vašim:

1 Sam. 16:7, 1 Dn. 28:9, Ps. 7:9, Ps. 62:12, Mt. 16:27, Dela 1:24, Otk. 20:12

24 A vama govorim i ostalima koji su u Tijatiru koji nemaju nauke ove, i koji ne poznaju dubina sotoninih (kao što govore): neću metnuti na vas drugog bremena,

Dela 15:28, 2 Kor. 2:11, Otk. 12:9

25 Osim koji imate, držite dokle dođem.

Jn. 21:23

26 I koji pobedi i održi dela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabošcima;

Mt. 19:28, Lk. 22:29, Jn. 6:29, 1 Kor. 6:3, Otk. 3:21

27 I pašće ih gvozdenom palicom, i oni će se razdrobiti kao sudovi lončarski; kao i ja što primih od Oca svog;

Ps. 2:8, Dan. 7:22, Otk. 12:5, Otk. 19:15

28 I daću mu zvezdu danicu.

2 Pet. 1:19, Otk. 22:16

29 Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

   

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I