Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade Njemu Bog, da pokaže slugama svojim šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svom sluzi svom Jovanu,

Jn. 12:49, Otk. 22:9, Otk. 22:16

2 Koji svedoči reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, i šta god vide.

1 Jn. 1:1, Otk. 12:17

3 Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže šta je napisano u njemu; jer je vreme blizu.

Lk. 11:28, Otk. 22:7, Otk. 22:10

4 Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od Onog koji jeste, i koji beše, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prestolom Njegovim;

2 Moj. 3:14, Zah. 3:9, Jn. 1:1, Jn. 8:58, Kol. 1:17, Jak. 1:17, Otk. 3:1, Otk. 4:5

5 I od Isusa Hrista, koji je Svedok verni, i Prvenac iz mrtvih, i Knez nad carevima zemaljskim, koji nas ljubi, i umi nas od greha naših krvlju svojom;

Jn. 8:14, Jn. 13:34, Ef. 1:20, Kol. 1:18, Jev. 9:14

6 I učini nas careve i sveštenike Bogu i Ocu svom; tome slava i država va vek veka. Amin.

Dan. 7:22, 1 Tim. 6:16

7 Eno, ide s oblacima, i ugledaće Ga svako oko, i koji Ga probodoše; i zaplakaće za Njim sva kolena zemaljska. Da, zaista.

4 Moj. 24:17, Ps. 22:17, Dan. 7:13, Zah. 12:10, Zah. 12:11, Mt. 24:30

8 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospod, Koji jeste, i koji beše, i koji će doći, Svedržitelj.

Isa. 41:4

9 Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji, i u carstvu i trpljenju Isusa Hrista, bejah na ostrvu koje se zove Patam, za reč Božiju i za svedočanstvo Isusa Hrista.

Mt. 20:23, Mk. 10:39, Rim. 8:17

10 Bejah u duhu u dan nedeljni, i čuh za sobom glas veliki kao trube koji govoraše: Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji;

Jezek. 3:12, Dela 20:7, 1 Kor. 16:2, 2 Kor. 12:2, Otk. 4:1, Otk. 4:2

11 I šta vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju.

Dela 16:14, Otk. 1:19

12 I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se videh sedam svećnjaka zlatnih,

2 Moj. 25:37, Dan. 8:16, Zah. 4:2, Otk. 1:20

13 I usred sedam svećnjaka kao Sina čovečijeg, obučenog u dugačku haljinu, i opasanog po prsima pojasom zlatnim.

Jezek. 1:26, Dan. 7:13, Dan. 10:5, Dan. 12:6, Otk. 2:1

14 A glava Njegova i kosa beše bela kao bela vuna, kao sneg; i oči Njegove kao plamen ognjeni;

Dan. 7:9, Dan. 10:6, Otk. 2:18

15 I noge Njegove kao bronza kad se rastopi u peći; i glas Njegov kao huka voda mnogih;

Jezek. 1:7, Jezek. 1:24, Jezek. 40:3, Jezek. 43:2, Dan. 10:6, Dela 26:14, Otk. 10:1, Otk. 14:2

16 I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvezda, i iz usta Njegovih izlažaše mač oštar s obe strane, i lice Njegovo beše kao što sunce sija u sili svojoj.

Dela 26:13, Ef. 6:17, Jev. 4:12, Otk. 1:20, Otk. 2:12, Otk. 3:1

17 I kad Ga videh, padoh k nogama Njegovim kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: Ne boj se, ja sam Prvi i Poslednji,

Isa. 41:4, Isa. 44:6, Jezek. 1:28, Dan. 8:18

18 I Živi: i bejah mrtav i evo sam živ va vek veka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti.

Ps. 68:20, Isa. 22:22, Mt. 16:19, Rim. 6:9, Otk. 3:7, Otk. 20:1

19 Napiši dakle šta si video, i šta je, i šta će biti potom;

Dan. 7:1

20 Tajna sedam zvezda koje si video na desnici mojoj, i sedam svećnjaka zlatnih: sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svećnjaka koje si video jesu sedam crkava.

2 Moj. 37:23, Mal. 2:7, Mt. 5:15, Filip. 2:15

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

   

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I