Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rođen od Njega.

Jn. 1:12, Jn. 15:23, 1 Jn. 2:22

2 Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i Njegove zapovesti držimo.

3 Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške.

Mih. 6:8, Mt. 11:30, Jn. 14:15

4 Jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.

Jn. 16:33

5 Ko je koji svet pobeđuje osim onog koji veruje da je Isus Sin Božji?

Lk. 9:19, Rim. 7:25, 1 Kor. 15:57

6 Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svedoči, jer je Duh istina,

Jn. 15:26, Jn. 19:34

7 Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.

5 Moj. 6:4, Isa. 48:16, Agej 2:5, Agej 2:7, Jn. 1:1

8 I troje je što svedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.

Jn. 19:34

9 Kad primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svedočanstvo Božije što svedoči za Sina svog.

Mt. 3:16, Jn. 5:34, Jn. 8:17

10 Koji veruje Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu načinio Ga je lažom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina svog.

Jn. 3:33, Rim. 8:16, Gal. 4:6

11 I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom.

Jn. 1:4

12 Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema život.

Jev. 3:14, 1 Jn. 2:23

13 Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.

Jn. 20:31, 1 Jn. 1:1

14 I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.

Ps. 20:4

15 I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.

16 Ako ko vidi brata svog gde greši greh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji greše ne k smrti. Ima greh k smrti: za taj ne govorim da moli.

2 Moj. 23:21, 4 Moj. 15:30, 1 Sam. 2:25, Jov 42:8, Jer. 7:16, Jer. 11:14, Mt. 12:31, Mk. 3:29, Lk. 12:10, Jev. 6:4, Jev. 6:6

17 Svaka je nepravda greh; i ima greh ne k smrti.

18 Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.

19 Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu.

20 A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.

Isa. 9:6, Dela 20:28, Rim. 9:5

21 Dečice! Čuvajte se od neznaboštva. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I