Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna.

Jn. 1:12, Jn. 15:18

2 Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste.

Ps. 16:11, Ps. 17:15, Mt. 5:8, Rim. 8:29, 1 Kor. 2:9, 1 Kor. 13:12, 2 Kor. 4:17, 2 Kor. 5:7

3 I svaki koji ovu nadu ima na Njega, čisti se, kao i On što je čist.

4 Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.

5 I znate da se On javi da grehe naše uzme; i greha u Njemu nema.

Isa. 53:1, Isa. 53:9, Gal. 3:13, Jev. 1:3, 1 Pet. 2:22

6 Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.

7 Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan;

Jezek. 18:5

8 Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela đavolja.

1 Moj. 3:15, Mt. 13:38, Lk. 10:18, Gal. 2:17

9 Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rođen od Boga.

1 Pet. 1:23, 1 Jn. 5:18

10 Po tome se poznaju deca Božija i deca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog.

1 Tim. 5:25, 3 Jn. 1:11

11 Jer je ovo zapovest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugog.

Jn. 13:34, Jn. 15:12, 1 Jn. 2:7

12 Ne kao što Kain beše od nečastivog i zakla brata svog. I za koji ga uzrok zakla? Jer dela njegova behu zla, a brata mu pravedna.

1 Moj. 4:4, Ps. 38:20, Mk. 15:10

13 Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas.

14 Mi znamo da pređosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.

15 Svaki koji mrzi na brata svog krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večni život.

Mt. 5:21, Dela 16:28, 1 Kor. 6:9, Gal. 5:21, Ef. 5:5, 1 Tim. 1:9, Jev. 12:14, 1 Jn. 4:20, Otk. 21:8

16 Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.

Rim. 5:8, Ef. 5:2, Ef. 5:25

17 Koji dakle ima bogatstvo ovog sveta, i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?

5 Moj. 15:7, Lk. 3:11

18 Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom.

19 I po tom doznajemo da smo od istine, i pred Njim tešimo srca svoja.

Jn. 18:37

20 Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našeg i zna sve.

Jov 27:5

21 Ljubazni! Ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;

Jov 22:26, Rim. 14:22, Jev. 10:22

22 I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.

Ps. 34:15, Mt. 21:22, Mk. 11:24, Jn. 8:29

23 I ovo je zapovest Njegova da verujemo u ime Sina Njegovog Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugog kao što nam je dao zapovest.

Jn. 6:29

24 I koji drži zapovesti Njegove u Njemu stoji, i On u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.

Jezek. 37:27, Jn. 17:21

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I