Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista:

Dela 11:17, Ef. 4:5

2 Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg.

3 Budući da su nam sve božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji,

Jn. 17:3, 1 Sol. 2:12, 2 Tim. 1:9, 1 Pet. 2:9

4 Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.

2 Kor. 7:1, Ef. 4:25, Jev. 12:10, 1 Jn. 3:2

5 I na samo ovo okrenite sve staranje svoje da pokažete u veri svojoj dobrodetelj, a u dobrodetelji razum,

Priče 1:7, Os. 4:6, 2 Kor. 6:4, 2 Kor. 6:6, 1 Pet. 3:7, 2 Pet. 3:18

6 A u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,

7 A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.

Gal. 6:10, 1 Sol. 3:12, 1 Jn. 4:21

8 Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lene niti bez ploda u poznanju Gospoda našeg Isusa Hrista.

9 A ko nema ovog slep je, i pipa zaboravivši očišćenje od starih svojih greha.

Ef. 5:26, Jev. 9:14, 1 Jn. 1:7, 1 Jn. 2:9

10 Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogrešiti nikad;

1 Jn. 3:19

11 Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u večno carstvo Gospoda našeg i spasa Isusa Hrista.

2 Tim. 4:8

12 Zato se neću oleniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini;

Filip. 3:1, 1 Jn. 2:21

13 Jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom telu da vas budim opominjanjem,

Isa. 38:12, 2 Pet. 3:1

14 Znajući da ću skoro telo svoje odbaciti kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos.

5 Moj. 4:21, Jn. 13:36, Jn. 21:18, Jn. 21:19

15 A trudiću se svakako da se i po rastanku mom možete opominjati ovog;

16 Jer vam ne pokazasmo silu i dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami videli slavu Njegovu.

17 Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k Njemu takav glas: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji.

Mt. 3:17, Mk. 1:11, Lk. 3:22

18 I ovaj glas mi čusmo gde siđe s neba kad bejasmo s Njim na svetoj gori.

1 Moj. 28:16, 2 Moj. 3:5, Dela 7:33

19 I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.

Isa. 8:20, 2 Kor. 4:4, 2 Kor. 4:6, Otk. 2:28

20 I ovo znajte najpre da nijedno proroštvo književno ne biva po svom kazivanju;

Rim. 12:6

21 Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.

2 Sam. 23:2, Sof. 1:1, Lk. 1:70, Dela 1:16, 2 Tim. 3:16, Jev. 10:15, 1 Pet. 1:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I