Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Starešine koje su među vama molim koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja, i imam deo u slavi koja će se javiti:

Lk. 24:48, Jn. 18:2, Dela 1:8, Rim. 8:17, Filim. 1:9, Otk. 1:9

2 Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobrog srca;

Jn. 21:15, Filim. 1:14

3 Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;

Ps. 74:2, Jezek. 34:4, Lk. 22:26, Jn. 13:15

4 I kad se javi poglavar pastirski, primićete venac slave koji neće uvenuti.

Lk. 12:44, Jev. 13:20

5 Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte među sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.

Ps. 34:18, Isa. 57:16, Ef. 5:21, Filip. 2:3

6 Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme.

7 Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.

Ps. 37:5, Mt. 6:25, Lk. 12:11, Filip. 4:6

8 Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.

Lk. 4:9

9 Branite se od njega tvrđom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.

Jev. 12:7

10 A Bog svake blagodati, koji vas pozva na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrepi, da utemelji.

11 Njemu slava i država va vek veka. Amin.

Ef. 3:21

12 Po Silvanu, vašem vernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, savetujući i svedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.

2 Kor. 1:19, Jev. 13:22

13 Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko, sin moj.

1 Moj. 10:10, Dela 12:12, Otk. 17:5, Otk. 17:18

14 Pozdravite jedan drugog celivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I