Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad, dakle, Hristos postrada za nas telom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada telom, prestaje od greha,

Rim. 6:2, Rim. 6:7, Gal. 5:24

2 Da ostalo vreme života u telu ne živi više željama čovečijim, nego volji Božijoj.

Rim. 8:12, Rim. 14:7

3 Jer je dosta što smo proteklo vreme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijenju i bogomrskim neznaboštvima.

Jezek. 44:6

4 Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.

5 Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.

Dela 10:42, Rim. 14:10, 2 Tim. 4:1

6 Zato se i mrtvima propovedi jevanđelje, da prime sud po čoveku telom, a po Bogu da žive duhom.

1 Pet. 3:19

7 A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trezni u molitvama.

Mt. 24:13, Filip. 4:5, Jev. 10:25

8 A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo greha,

Priče 10:12, Jak. 5:20

9 Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja;

5 Moj. 15:7

10 I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije.

1 Kor. 4:7

11 Ako ko govori, neka govori kao reči Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vek veka. Amin.

Jer. 23:22, Ef. 5:20, 1 Pet. 2:5, 1 Pet. 5:11

12 Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se šta novo događa;

13 Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje.

Rim. 8:17, 2 Kor. 1:7, Filip. 3:10, Kol. 1:24, Otk. 1:9

14 Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na Nj, a vi Ga proslavljate.

Isa. 25:8, Mt. 5:11, Mt. 10:20, 2 Kor. 12:9

15 Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se meša u tuđe poslove;

16 A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.

Dela 5:41

17 Jer je vreme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najpre od vas počne, kakav će biti posledak onima što se protive Božijem jevanđelju?

Isa. 10:12, Jer. 25:29, Jezek. 9:6, Mal. 3:5, Lk. 10:12, Lk. 23:31

18 I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gde će se javiti?

Priče 11:31

19 Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka Mu kao vernom Tvorcu predadu duše svoje u dobrim delima.

Ps. 31:5, Lk. 23:46

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I