Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitaniji;

Jn. 7:35, Dela 2:5, Dela 2:9, Dela 16:7

2 Po proviđenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.

Rim. 8:29, 2 Sol. 2:13, Jev. 10:22

3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,

1 Kor. 15:20, 1 Sol. 4:14, Jak. 1:18

4 Za nasledstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,

5 Koje je sila Božija verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se javi u poslednje vreme;

Jn. 10:28, 1 Tim. 3:6

6 Kome radujte se, premda ste sad malo (gde je potrebno) žalosni u različnim napastima,

Mt. 5:12, Rim. 12:12

7 Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;

Ps. 66:10, Priče 17:3, Isa. 48:10, 2 Pet. 3:14

8 Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.

Jn. 20:29, Kol. 2:1, 1 Jn. 4:20

9 Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama.

10 Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;

Dan. 2:44, Agej 2:7, Zah. 6:12, Lk. 10:24

11 Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome;

Ps. 22:6, Isa. 53:3, Gal. 4:6, 1 Pet. 3:19, 2 Pet. 1:21

12 Kojima se otkri da ne samim sebi nego nama služahu ovim što vam se sad javi po onima koji vam propovediše jevanđelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje anđeli žele zaviriti.

2 Moj. 25:20, Dan. 9:13, Dan. 12:6, Dan. 12:9, Jn. 4:38, Dela 2:4, Ef. 3:10, Jev. 11:39

13 Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svog uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos.

Lk. 17:30

14 Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju,

15 Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.

16 Jer je pisano: Budite sveti, jer sam ja svet.

2 Moj. 19:6, 3 Moj. 11:44

17 I ako zovete Ocem Onog koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po delu, provodite vreme svog življenja sa strahom,

1 Moj. 47:9, 2 Kor. 5:6, Jev. 11:13

18 Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, koje ste videli od otaca;

Jezek. 20:18, 1 Pet. 4:3

19 Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta;

2 Moj. 12:5, Mt. 26:28, Jn. 1:29, Dela 20:28, Otk. 5:9

20 Koji je određen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi,

Gal. 4:4, Ef. 1:4, Titu 1:2, Otk. 13:8

21 Koji kroz Njega verujete Boga koji Ga podiže iz mrtvih, i dade Mu slavu, da bi vaša vera i nadanje bilo u Boga.

Filip. 2:9

22 Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čistog srca ljubite dobro jedan drugog,

23 Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.

Jn. 1:13, 1 Jn. 3:9

24 Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade;

25 Ali reč Gospodnja osaje doveka. A ovo je reč što je objavljena među vama.

Isa. 40:8, Lk. 16:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I