Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Braćo moja! U veri Gospoda našeg slavnog Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;

3 Moj. 19:15, 5 Moj. 1:17, Priče 24:23, Mt. 22:16, Dela 7:2, 1 Kor. 2:8, Filip. 2:9, Juda 1:16

2 Jer ako dođe u crkvu vašu čovek sa zlatnim prstenom i u svetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini,

Priče 19:4

3 I pogledate na onog u svetloj haljini, i kažete mu: Ti sedi ovde lepo, a siromahu kažete: Ti stani tamo, ili sedi ovde niže podnožja mog;

Mk. 12:39

4 I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlih pomisli.

5 Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovog sveta da budu bogati verom, i naslednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?

2 Moj. 20:6, 1 Sam. 2:30, Priče 8:17, Mt. 5:3, Lk. 6:20, Jn. 7:48

6 A vi osramotiste siromaha. Nisu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove?

Priče 18:23

7 Ne hule li oni na dobro ime vaše kojim ste se nazvali?

8 Ako, dakle, zakon carski izvršujete po pismu: Ljubi bližnjeg kao samog sebe, dobro činite;

3 Moj. 19:18, Mt. 22:39

9 Ako li gledate ko je ko, greh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;

10 Jer koji sav zakon održi a sagreši u jednom, kriv je za sve,

5 Moj. 27:26, Prop. 10:1, Mt. 5:19, Gal. 3:10

11 Jer Onaj koji je rekao: Ne čini preljube, rekao je i: Ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.

2 Moj. 20:13, 5 Moj. 5:18, Mt. 19:18, Mk. 10:19

12 Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;

13 Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.

14 Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru a dela nema? Zar ga može vera spasti?

15 Ako, na primer, brat i li sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,

16 I reče im koji od vas: Idite s mirom, grejte se, i nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže?

17 Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi.

18 No može ko reći: Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi veru svoju bez dela svojih, a ja ću tebi pokazati veru svoju iz dela svojih.

19 Ti veruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli veruju, i drhću.

Mt. 8:29, Mk. 1:24, Lk. 4:34, Dela 8:13, Dela 16:17

20 Ali hoćeš li razumeti, o čoveče sujetni! Da je vera bez dela mrtva?

Gal. 5:6

21 Avraam otac naš ne opravda li se delima kad prinese Isaka, sina svog, na oltar?

1 Moj. 22:9

22 Vidiš li da vera pomože delima njegovim, i kroz dela svrši se vera?

23 I izvrši se pismo koje govori: Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božji nazva se.

1 Moj. 15:6, 2 Dn. 20:7, Isa. 41:8, Rim. 4:3

24 Vidite li, dakle, da se delima pravda čovek, a ne samom verom?

25 A tako i Raav kurva ne opravda li se delima kad primi uhode, i izvede ih drugim putem?

Is.N. 2:16, Jev. 11:31

26 Jer, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I