Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Vera je, pak, tvrdo čekanje onog čemu se nadamo, i dokazivanje onog što ne vidimo.

Rim. 8:24

2 Jer u njoj stari dobiše svedočanstvo.

Jev. 12:1

3 Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.

Ps. 148:5, Jn. 1:3

4 Verom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori.

1 Moj. 4:4, 1 Jn. 3:12

5 Verom bi Enoh prenesen da ne vidi smrt; i ne nađe se, jer ga Bog premesti, jer pre nego ga premesti, dobi svedočanstvo da ugodi Bogu.

1 Moj. 5:22, 1 Moj. 5:24, 1 Sol. 4:17

6 A bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji Ga traže.

Jn. 3:18, Jn. 3:36

7 Verom Noje primivši zapovest i pobojavši se onog što još ne vide, načini kovčeg za spasenje doma svog, kojim osudi sav svet, i posta naslednik pravde po veri.

1 Moj. 6:13, 1 Moj. 7:23, Jezek. 33:5, Rim. 3:22, Filip. 3:9

8 Verom posluša Avraam kad bi pozvan da iziđe u zemlju koju htede da primi u nasledstvo, i iziđe ne znajući kuda ide.

9 Verom dođe Avraam u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama življaše s Isakom i s Jakovom, sunaslednicima obećanja tog.

1 Moj. 12:8, 1 Moj. 25:27

10 Jer čekaše grad koji ima temelje, kome je zidar i Tvorac Bog.

Isa. 14:32

11 Verom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti; jer držaše za vernog Onog koji obeća.

1 Moj. 17:19, Lk. 1:36, Rim. 4:19

12 Zato se i rodiše od jednog, još gotovo mrtvog, kao zvezde nebeske mnoštvom, i kao nebrojeni pesak pokraj mora.

Rim. 4:19

13 U veri pomreše svi ovi ne primivši obećanja, nego ga videvši izdaleka, i poklonivši mu se, i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji.

1 Moj. 47:9, 1 Moj. 49:10, 4 Moj. 24:17, Jn. 8:56

14 Jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstvo.

Jev. 13:14

15 I da bi se oni opomenuli onog iz kog iziđoše, imali bi vreme da se vrate.

16 Ali sad bolje žele, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazvati se Bog njihov; jer im pripravi grad.

2 Moj. 3:6, 2 Moj. 3:15, Filip. 3:20

17 Verom privede Avraam Isaka kad bi kušan, i jedinorodnoga prinošaše, pošto beše primio obećanje,

1 Moj. 22:1, Jak. 2:21

18 U kome beše kazano: U Isaku nazvaće ti se seme;

1 Moj. 21:12

19 Pomislivši da je Bog kadar i iz mrtvih vaskrsnuti; zato ga i uze za priliku.

20 Verom blagoslovi Isak Jakova i Isava u stvarima koje će doći.

1 Moj. 27:27

21 Verom blagoslovi Jakov umirući svakog sina Josifovog, i pokloni se vrhu palice njegove.

1 Moj. 47:31, 1 Moj. 48:5, 1 Moj. 48:15

22 Verom se opominja Josif umirući izlaska sinova Izrailjevih, i zapoveda za kosti svoje.

1 Moj. 50:24, 2 Moj. 13:19

23 Verom Mojsija, pošto se rodi, kriše tri meseca roditelji njegovi, jer videše krasno dete, i pobojaše se zapovesti careve.

2 Moj. 1:16, 2 Moj. 2:2

24 Verom Mojsije, kad bi veliki, ne htede da se naziva sin kćeri Faraonove;

2 Moj. 2:11

25 I volje stradati s narodom Božijim, negoli imati zemaljsku sladost greha:

Ps. 84:10, Mt. 5:10

26 Državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskog; jer gledaše na platu.

27 Verom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve; jer se držaše Onog koji se ne vidi, kao da Ga viđaše.

2 Moj. 10:29, Rim. 8:25

28 Verom učini pashu i proliv krvi, da se onaj koji gubljaše prvorođene ne dotakne do njih.

2 Moj. 12:21

29 Verom pređoše Crveno More kao po suvoj zemlji; koje i Misirci okušavši potopiše se.

30 Verom padoše zidovi jerihonski, kad se obilazi oko njih sedam dana.

Is.N. 6:20

31 Verom Raav kurva ne pogibe s nevernicima, primivši uhode s mirom, i izvedavši ih drugim putem.

Jak. 2:25

32 I šta ću još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena kad bih stao pripovedati o Gedeonu, i o Varaku i Samsonu i Jeftaju, o Davidu i Samuilu, i o drugim prorocima,

Sud. 4:6, Sud. 6:11, Sud. 11:1, Sud. 13:24, 1 Sam. 1:20, 1 Sam. 16:1

33 Koji verom pobediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,

1 Sam. 17:34, Dan. 6:22

34 Ugasiše silu ognjenu, pobegoše od oštrica mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rasteraše vojske tuđe;

1 Sam. 14:13, 1 Sam. 17:34, 1 Sam. 17:51, 2 Car. 20:7, Ps. 6:8, Dan. 3:25, Dan. 3:27, Dan. 6:22

35 Žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenja; a drugi biše pobijeni, ne primivši izbavljenje, da dobiju bolje vaskrsenje;

1 Car. 17:22, 2 Car. 4:35, 2 Car. 4:37, Dan. 11:33, Dela 22:25

36 A drugi ruganje i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice;

1 Moj. 39:20, Jer. 20:2

37 Kamenjem pobijeni biše, pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomreše; idoše u kožusima i u kozjim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti;

1 Car. 21:13, 2 Car. 1:8, 2 Dn. 24:21, Dela 7:58

38 Kojih ne beše dostojan svet, po pustinjama potucaše se, i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskim.

1 Car. 18:4

39 I ovi svi dobivši svedočanstvo verom ne primiše obećanja;

40 Jer Bog nešto bolje za nas odredi, da ne prime bez nas savršenstva.

Rim. 11:26, Otk. 6:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I