Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jer zakon imajući sen dobara koja će doći, a ne samo obličje stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve.

Kol. 2:17, Jev. 7:11, Jev. 8:5, Jev. 9:11

2 Inače bi prestale prinositi se, kad oni koji služe ne bi više imali nikakvu savest za grehe, kad se jednom očiste;

3 Nego se njima svake godine čini spomen za grehe.

3 Moj. 16:21, Jev. 9:7

4 Jer krv junčija i jarčija ne može uzeti grehe.

3 Moj. 16:13, Dan. 9:27, Mih. 6:6, Jev. 9:13

5 Zato, ulazeći u svet govori: Žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio.

Ps. 40:6, Isa. 1:11, Jer. 6:20, Amos 5:21

6 Žrtve i prilozi za greh nisu Ti bili ugodni.

7 Tada rekoh: Evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju Tvoju, Bože.

8 I više kazavši: Priloga i prinosa i žrtava, i žrtava za grehe nisi hteo, niti su Ti bili ugodni, što se po zakonu prinose;

9 Tada reče: Evo dođoh da učinim volju Tvoju, Bože. Ukida prvo da postavi drugo.

10 Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom.

Jn. 17:19, Jev. 13:12

11 I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti grehe.

4 Moj. 28:3, Jev. 7:27

12 A On prinesavši jedinu žrtvu za grehe sedi svagda s desne strane Bogu.

Kol. 3:1, Jev. 1:3

13 Čekajući dalje dok se polože neprijatelji Njegovi podnožje nogama Njegovim.

Ps. 110:1, Dela 2:34, Jev. 1:13

14 Jer jednim prinosom savršio je vavek one koji bivaju osvećeni.

15 A svedoči nam i Duh Sveti; jer kao što je napred kazano:

2 Pet. 1:21

16 Ovo je zavet koji ću načiniti s njima posle onih dana, govori Gospod: Daću zakone svoje u srca njihova, i u mislima njihovim napisaću ih;

Jer. 31:33

17 I grehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati.

18 A gde je oproštenje ovih onde više nema priloga za grehe.

19 Imajući, dakle, slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novim i živim.

20 Koji nam je obnovio zavetom, to jest telom svojim,

Mt. 11:27, Mk. 15:38, Jn. 10:9, Jev. 9:8

21 I sveštenika velikog nad domom Božijim:

1 Tim. 3:15

22 Da pristupamo s istinim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti, i umiveni po telu vodom čistom;

4 Moj. 19:13, Isa. 52:15, Jezek. 36:25, Ef. 3:12, 1 Jn. 3:21

23 Da se držimo tvrdo priznanja nade: jer je veran onaj koji je obećao;

1 Kor. 1:9, 1 Sol. 5:24, 2 Sol. 3:3

24 I da razumevamo jedan drugog u podbunjivanju k ljubavi i dobrim delima,

25 Ne ostavljajući skupštinu svoju, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugog savetujući, toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni.

Dela 2:42, Rim. 13:11, 2 Pet. 3:9

26 Jer kad mi grešimo namerno, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grehe;

4 Moj. 15:30, 2 Pet. 2:20, 1 Jn. 5:16

27 Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote.

Jezek. 36:5

28 Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svedoka.

29 Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijeg pogazi, i krv zaveta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?

Mt. 12:31, 1 Kor. 11:27, 1 Kor. 11:29

30 Jer znamo Onog koji reče: Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod; i opet: Gospod će suditi narodu svom.

5 Moj. 32:35, Ps. 50:4

31 Strašno je upasti u ruke Boga Živoga.

Isa. 33:14

32 Opominjite se, pak, prvih dana svojih, u koje se prosvetliste i mnogu borbu stradanja podnesoste,

Gal. 3:4, Filip. 1:29

33 Koje postavši gledanje sa sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji žive tako.

Filip. 1:7, 1 Sol. 2:14

34 Jer se na okove moje sažaliste, i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.

Mt. 5:12

35 Ne odbacujte, dakle, slobodu svoju, koja ima veliku platu.

36 Jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primite obećanje.

Lk. 21:19, Kol. 3:24, Jev. 12:1

37 Jer još malo, vrlo malo, pa će doći Onaj koji treba da dođe i neće odocniti.

Avak. 2:3, Lk. 18:8

38 A pravednik živeće od vere; ako li odstupi neće biti po volji moje duše.

39 A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I