Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tako i prvi zavet imaše pravdu bogomoljstva i svetinju zemaljsku.

2 Moj. 25:8, 2 Moj. 39:33, 3 Moj. 4:6

2 Jer skinija beše načinjena prva, u kojoj beše svećnjak i trpeza i postavljeni hlebovi, što se zove svetinja.

2 Moj. 26:1, 3 Moj. 24:5

3 A za drugim zavesom beše skinija, koja se zove svetinja nad svetinjama,

2 Moj. 40:3

4 Koja imaše zlatnu kadionicu, i kovčeg zaveta okovan svuda zlatom, u kome beše zlatan sud s manom, i palica Aronova, koja se beše omladila, i ploče zaveta.

2 Moj. 16:33, 2 Moj. 25:16, 4 Moj. 17:10, 5 Moj. 10:2, 5 Moj. 10:5

5 A više njega behu heruvimi slave, koji osenjavahu oltar; o čemu se ne može sad govoriti redom.

3 Moj. 16:2

6 A kad ovo beše tako uređeno, ulažahu sveštenici svagda u prvu skiniju i savršivahu službu Božiju.

4 Moj. 28:3, Dan. 8:11, Jev. 7:11

7 A u drugu ulažaše jednom u godini sam poglavar sveštenički, ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za narodna neznanja.

2 Moj. 30:10, 3 Moj. 16:2, Jev. 7:11

8 Ovim pokazivaše Duh Sveti da se još nije otvorio put svetih, dokle prva skinija stoji;

Jn. 14:6, Jev. 10:19, Jev. 10:20

9 Koja ostade prilika za sadašnje vreme, u koje se prinose dari i žrtve, i ne mogu da se svrše po savesti onog koji služi.

Gal. 3:21

10 Osim u jelima i pićima, i različnom umivanju i pravdanju tela, koje je postavljeno do vremena popravljenja.

3 Moj. 11:25, 4 Moj. 19:7, 2 Dn. 4:6, Rim. 14:17, Ef. 2:15, Jev. 7:16

11 Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena, to jest, nije ovog stvorenja,

Jev. 8:2, Jev. 10:1

12 Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.

Dan. 9:24, Zah. 3:9, Otk. 1:5

13 Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na telesnu čistotu;

3 Moj. 4:35, 3 Moj. 8:11, 4 Moj. 19:2, 4 Moj. 19:9, Rim. 3:24

14 A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?

3 Moj. 4:35, Lk. 1:74, Rim. 1:4, Ef. 2:5, Jev. 1:3, 1 Pet. 3:18, 1 Jn. 1:7

15 I zato je novom zavetu posrednik, da kroz smrt, koja bi za otkup od prestupaka u prvom zavetu, obećanje večnog nasledstva prime zvani.

1 Tim. 2:5, Jev. 3:1, 1 Pet. 3:18

16 Jer gde je zavet valja da bude i smrt onog koji čini zavet.

17 Jer je zavet po smrti potvrđen: budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio.

Gal. 3:15

18 Jer ni prvi nije utvrđen bez krvi.

2 Moj. 24:6

19 Jer kad Mojsije izgovori sve zapovesti po zakonu svom narodu, onda uze krvi jarčije i teleće, s vodom i vunom crvenom i isopom, te pokropi i knjigu i sav narod.

2 Moj. 24:5, 3 Moj. 14:4

20 Govoreći: Ovo je krv zaveta koji Bog načini s vama.

2 Moj. 24:8, Mt. 26:28, Jev. 13:20, 1 Pet. 1:2

21 A tako i skiniju i sve sudove službene pokropi krvlju.

2 Moj. 29:12, 3 Moj. 8:15

22 I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez prolivanja krvi ne biva oproštenje.

2 Moj. 29:21, 3 Moj. 17:11

23 Tako je trebalo da se obličja nebeskih ovima čiste, a sama nebeska boljim žrtvama od ovih.

Jev. 8:5

24 Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božijim za nas;

2 Moj. 28:29, Jev. 6:20, Jev. 7:25, 1 Jn. 2:1

25 Niti da mnogo puta prinosi sebe, kao što poglavar sveštenički ulazi u svetinju svake godine s krvlju tuđom:

26 Inače bi On morao mnogo puta stradati od postanja sveta; a sad jednom na svršetku veka javi se da svojom žrtvom satre greh.

1 Kor. 10:11, Gal. 4:4, Ef. 1:10, Jev. 7:27

27 I kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud:

1 Moj. 3:19, Prop. 3:20

28 Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju.

Mt. 25:34, Mt. 26:28, Jn. 14:3, Rim. 6:10, 1 Pet. 2:24, 1 Jn. 3:5, Otk. 22:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I